2-årig HF

Du kan tage den 2-årige HF i Albertslund. Uddannelsen er en almen gymnasial ungdomsuddannelse, der giver dig adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser. Drømmer du om at tage en lang videregående uddannelse, skal du supplere din HF med to ekstra fag efter at du har færdiggjort HF’en hos os.

Hvad er en 2-årig HF?

▶ Du bliver HF-student på 2 år
▶ Undervisningen er gratis
▶ Du går i en fast klasse med fast lærerteam og studievejleder
▶ Du har ca. 35 timer om ugen fra kl. 8.15-15.30
▶ Du skal selv medbringe en bærbar computer
▶ Du kan læse 2-årig HF i Albertslund. I Rødovre kan du selv sammensætte din HF af enkeltfag
▶ Uddannelsen er SU-berettiget

Info-møde om den 2-årige HF

Var du med til vores online informationsmøde? Ellers kan du se med her. På blot 20 minutter vil Tue, Jon og Trine fortæller om uddannelsen, skolen og meget andet.

Mere om uddannelsen

Kasper og Mie tager en 2-årig HF. I denne video fortæller de mere om uddannelsen.

Mere om uddannelsen

Studieforløb

På første år af uddannelsen har du en række obligatoriske fag. Nogle af disse obligatoriske fag forsætter på andet år, men på andet år skal du også målrette din HF ved at vælge en fagpakke, der matcher dine fremtidsønsker.

Uddannelsen er teoretisk og praktisk. Derfor er der også gennem studieforløbet planlagt projekt- og studiepraktikperioder. Her kommer du til at deltage i aktiviteter, der kan give dig afklaring omkring dine mange karrieremuligheder.

Du skal til eksamen i alle fag, og du får ikke årskarakterer. Du vil desuden indgå i et fællesskab med andre elever med bl.a. introforløb, fester, studietur og selvfølgelig en festlig translokation og studenterkørsel, når du bliver student.

1. år 2. år
1. semester 2. semester 1. semester 2. semester
Dansk A
Engelsk B
Kultur- og samfundsfaggruppe: Historie B, Religion C, Samfundsfag C Større skriftlig opgave (SSO)
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Kemi C, Geografi C Fagpakker

• HF-teknologi og planlægning
• HF-sundhed og natur
• HF-menneske og pædagogik
• HF-samfund og rådgivning

Matematik C
Idræt C eller et kunsterisk fag* Valgfag C
Studietur
Priojekt- og praktikforløb
Faglig fordybelse

*Kunstneriske fag er Musik C, Billedkunst C og Mediefag C. Vi tager forbehold for ændringer.

Valg af fagpakke

Når du er begyndt på HF, skal du i løbet af dit første år vælge en fagpakke. Du kan vælge mellem:

Tid og sted

Den 2-årige HF starter hvert år i august. Du går i en fast klasse, og derfor starter alle samtidig.

Du kan tage den 2-årige HF i Albertslund.

Optagelse

Hvis du ønsker at starte på den 2-årige HF, skal du søge om optagelse via optagelse.dk.
Der er åbent for ansøgninger frem til skolestart i midten af august.

For at blive optaget på den 2-årige HF er der en række optagelseskrav, du skal opfylde. Kravene er forskellige afhængig af dit faglige udgangspunkt.

Optagelse:

 • Fra 9. klasse i grundskolen/efterskole:
  Du skal være erklæret uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse og have mindst 4 i gennemsnit i standpunktskarakterer, have haft 2. Fremmedsprog og fået mindst 4 i gennemsnit ved afgangsprøverne.
 • Fra 10. klasse i grundskolen/efterskole:
  Du skal være erklæret uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse og have afsluttet 10. klasse med dansk, matematik, engelsk samt tysk eller fransk og fysik/kemi på 9. klassesniveau. Dansk og matematik skal være bestået med mindst 2 i gennemsnit
 • Fra AVU/FGU:
  Du skal have en almen forberedelseseksamen og have bestået fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).
 • Optagelsesprøve og -samtale:
  Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den 2-årige HF-uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Hvis du består optagelsesprøven, bliver du tilbudt plads på den skole, som har indkaldt dig til prøven.
  Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og -samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på HF direkte efter 9. klasse.

Læs om optagelseskravene på den 2-årige HF.

Læs om reglerne for elevfordeling.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte en studievejleder.

Studiestøtte (SPS)

Du har mulighed for at søge studiestøtte (SPS) til at gennemføre din uddannelse. Læs mere studiestøtte (SPS)..

HF på en helt ny måde!

På Vestegnen HF & VUC er samarbejde, fællesskab, faglighed og digitale muligheder nøgleord for at kunne tilbyde dig uddannelse på en helt ny måde. Hos os får du en stærkt engageret og varieret undervisning, så alle kan være med hele vejen. Fx anvender vi Virtuel Reality (VR) til at besøge verdens brændpunkter, forstå kroppens anatomi og som ekstra hjælp til eksamenstræningen. Vi møder dig som den, du er, og giver dig mulighed for faglig og personlig udvikling i et trygt læringsmiljø, hvor vi hjælper og respekterer hinanden.

 

Studieplaner

Her kan du se studieplanerne for hf2-klasserne 22-23:

Økonomi og SU

Undervisningen er gratis, og bøger samt evt. computer låner du. Hvis du er over 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU). Læs mere om SU.

Videre efter HF

En hel HF og relevante valgfag giver adgang til videregående uddannelser*. Sørg for, at du vælger de valgfag, der kræves på netop den uddannelse, du ønsker.

*Adgang til universitetet kræver en udvidet fagpakke (ekstra 250 timer) på 2. år af 2-årig HF eller en overbygning efter 2-årig HF på GSK eller HF-enkeltfag. Den faglige overbygning tager højst ½ år.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!