2-årig HF

Den 2-årige HF på Vestegnen HF & VUC er for alle. Uddannelsen er en almen gymnasial ungdomsuddannelse, der giver dig adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser. Drømmer du om at tage en lang videregående uddannelse, skal du supplere din HF med to ekstra fag efter at du har færdiggjort HF’en hos os.

Kasper og Mie tager en 2-årig HF. I denne video fortæller de mere om uddannelsen.

Hvad er en 2-årig HF?

 • Du bliver HF-student på 2 år
 • Undervisningen er gratis
 • Du går i en fast klasse med fast lærerteam og studievejleder
 • Du har ca. 35 timer om ugen fra kl. 8.15-15.30
 • Du skal selv medbringe en bærbar computer
 • Du kan læse 2-årig HF i Albertslund.  I Rødovre kan du selv sammensætte din HF af enkeltfag
 • Uddannelsen er SU-berettiget

Virtual reality (VR) som en integreret del af undervisningen

Hos os kan du tage en 2-årig HF på en helt ny måde.  Virtuel reality (VR) er en integreret del af undervisningen på den 2-årige HF og du kan derfor tilegne dig viden på en spændende, eksperimenterende og kreativ måde. Du vil fx. kunne opleve sprog og kultur ved virtuelle rejser, lave kemiske forsøg fra det virtuelle laboratorie og træne dig op til eksamen ved en virtuel eksamenssituation. Undervisningen er for alle, så du behøver hverken at have nogle tekniske forudsætninger eller en særlig interesse for VR for at være med. Du skal bare have lyst til at lære på en sjov og nytænkende måde.

 

Om dit studieforløb

På første år af uddannelsen har du en række obligatoriske fag. Nogle af disse obligatoriske fag forsætter på andet år, men på andet år skal du også målrette din HF ved at vælge en fagpakke, der matcher dine fremtidsønsker.

Uddannelsen er teoretisk og praktisk. Derfor er der også gennem studieforløbet planlagt projekt- og studiepraktikperioder. Her kommer du til at deltage i aktiviteter, der kan give dig afklaring omkring dine mange karrieremuligheder.

Du skal til eksamen i alle fag, og du får ikke årskarakterer. Du vil desuden indgå i et fællesskab med andre elever med bl.a. introforløb, fester, studietur og selvfølgelig en festlig translokation og studenterkørsel, når du bliver student

Valg af fagpakke

Når du er begyndt på HF, skal du i løbet af dit første år vælge en fagpakke. De 2-årige fagpakker, du kan vælge mellem er:

Ansøgning til den 2-årig HF

Hvis du ønsker at starte på den 2-årige HF, skal du søge om optagelse via optagelse.dk.
Der er åbent for ansøgninger frem til skolestart i midten af august.

For at blive optaget på den 2-årige HF er der en række optagelseskrav, du skal opfylde. Kravene er forskellige afhængig af dit faglige udgangspunkt.

Optagelse:

 • Fra 9. klasse i grundskolen/efterskole:
  Du skal være erklæret uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse og have mindst 4 i gennemsnit i standpunktskarakterer, have haft 2. Fremmedsprog og fået mindst 4 i gennemsnit ved afgangsprøverne.
 • Fra 10. klasse i grundskolen/efterskole:
  Du skal være erklæret uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse og have afsluttet 10. klasse med dansk, matematik, engelsk samt tysk eller fransk og fysik/kemi på 9. klassesniveau. Dansk og matematik skal være bestået med mindst 2 i gennemsnit
 • Fra AVU/FGU:
  Du skal have en almen forberedelseseksamen og have bestået fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).
 • Optagelsesprøve og -samtale:
  Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den 2-årige HF-uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Hvis du består optagelsesprøven, bliver du tilbudt plads på den skole, som har indkaldt dig til prøven.
  Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og -samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på HF direkte efter 9. klasse.

Læs om optagelseskravene på den 2-årige HF.

Læs om reglerne for elevfordeling

 

Studieplaner

Her kan du se studieplanerne for hf2-klasserne 21-22: