Kemi 0-C

Kemi handler grundstofferne, der er de mindste byggestene i verden. Du undersøger om teorierne passer ved at lave eksperimenter.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du kan bruge det til at finde ud af om naturvidenskab tankegang er noget der fanger din interesse. Du kan bruge det til at få en sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. laborant.

Hvad lærer jeg?

Du lærer det kemiske symbolsprog, og hvad der sker når stoffer reagerer med hinanden. Du vil undersøge ting fra hverdagen med kemisk indhold og finde mulige forklaringer og løsninger. Undervejs vil du skulle lave kemiske beregninger, og en del af undervisningen foregår i et laboratorie. Du lærer at arbejde i et laboratorium og lave kemiske eksperimenter,

Du vil blive i stand til at forklare sammenhængen mellem dine eksperimenter og teorien.

Hvordan foregår eksamen?

Kemi 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 24 minutter. Før den mundtlige eksamen har du 24 minutters forberedelse.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse kemi 0-C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.