En fuld HF som enkeltfag

HF på to, tre eller flere år

Hvis du vælger enkeltfag, kan du tage en fuld HF-eksamen på to år, når du kombinerer fremmødeundervisning og e-learning. Du kan også vælge et tre-årigt HF-forløb eller et forløb over flere år. At læse en fuld HF som enkeltfag er en god idé, hvis du har travlt med fx arbejde, børn eller sport.

I det tre-årige forløb er der også tid til at indhente ét enkelt fag fra folkeskolen.

Fordelene ved at tage en fuld HF som enkeltfag

 

  • Sammen med en vejleder sammensætter du din egen HF
  • Vejlederen hjælper undervejs og svarer på dine spørgsmål
  • Du kan få overført karakterer fra fag taget på andre HF kurser, STX, HHX eller HTX
  • Du vælger selv, hvornår du vil tage hvilke fag
  • Du kan have perioder med mange timer og perioder med få timer
  • Du kan vælge fremmødeundervisning eller e-learning. Du kan også vælge at kombinere de to.

Hvis du tager din HF på to år, har du ca. 34 lektioner om ugen. Bruger du tre år, har du ca. 25 lektioner om ugen.

Sådan sammensættes en fuld HF-eksamen som enkeltfag

En fuld HF-eksamen som enkeltfag sammensættes af 10 obligatoriske fag og 3-5 valgfag, som kombineres efter nogle særlige retningslinjer. Du kan tage fagene om holdundervisning på skolen, som e-learning eller som en kombination.

Se overblikket over en fuld HF her

Du skal også skrive en større skriftlig opgave (SSO) og lave et tværfagligt eksamensprojekt på det sidste år af din fulde HF.

Optagelse

Du skal have et fagligt niveau svarende til en god 9. klasse, 10. klasse, 1.g., afsluttet grundforløb eller lignende.
Du kan ikke optages før du har været ude af grundskolen (9.klasse, 10. klasse eller efterskole) i mindst et år.

Få dit HF-bevis

Når du har taget alle dine fag og skal lukke dit fulde HF-bevis, skal du skrive til
eksamen@vucv.dk. Herefter modtager du et link til en formular, hvor du kan bestille dit bevis.
Når du udfylder formularen har du også mulighed for at få tilbagebetalt dine deltagergebyrer. Du får først gebyrerne tilbage efter at du har lukket dit fulde HF-bevis og kun for de fag, som indgår i dit fulde HF-bevis.