Gymnasial supplering (GSK)

Hvad er GSK?

GSK er et tilbud til personer, der har en adgangsgivende eksamen, men som mangler et bestemt niveau i et eller flere fag for at kunne opfylde specifikke adgangskrav.

Vestegnen HF & VUC tilbyder ikke GSK-undervisning. Kontakt KVUC.