Selvstuderende

At være selvstuderende på HF og AVU giver dig mulighed for at tage en eksamen, efter et fastlagt eksaminationsgrundlag, men uden at modtage undervisning. Du kan tilmelde dig fag på som selvstuderende, hvis du har bestået det underliggende niveau, fx skal du have bestået matematik C for at kunne tilmelde dig eksamen i matematik B (eller have opnået niveauet på en anden måde). Som selvstuderende har du selv ansvar for forløbet op til eksamen. Det vil sige, at du selv skal sørge for at forberede dig. Du forbereder dig på baggrund af eksaminationsgrundlagene for de fag, du har tilmeldt dig.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tale med en vejleder om dine muligheder som selvstuderende, kan du kontakte studievejledningen.

Faglig vejledning
Som selvstuderende på HF kan du få faglig vejledning før din eksamen i et fag. Du har ret til faglig vejledning i ca. 60 min. Al kommunikation med din faglige vejleder tæller med i de 60 minutter.

Vejledningen med din faglige vejleder består i en orientering om eksamen. Du får også oplyst de forventninger, der stilles til dig til eksamen. Som selvstuderende studerer du selv. Det vil sige, at du ikke har ret til at få faglig hjælp til eksaminationsgrundlaget. Hvis du alligevel måtte have brug for at stille et enkelt meget konkret opklarende spørgsmål, så tæller det med i de 60 minutters vejledning.

Din faglige vejleder vil være din eksaminator til eksamen.

Som selvstuderende på AVU gælder der særlige regler. Kontakt en studievejledninger for mere information.

Eksaminationsgrundlag og særlige krav
Du skal være opmærksom på, at visse fag har krav om, at du producerer en opgave eller andet. Derfor er det altid en god idé at læse eksaminationsgrundlaget nøje igennem. Når du er selvstuderende på Vestegnens HF & VUC, er du selv ansvarlig for at anskaffe eller købe materialer. Skolen udlåner ikke bøger eller andre materialer til selvstuderende. I fagene Biologi, Fysik, Kemi og Geografi, Idræt og Mediefag er der obligatorisk laboratoriekursus. På laboratoriekurserne skal du udføre de praktiske forsøg, som er en del af undervisningen på fagene. Efterfølgende skal du aflevere diverse rapporter/journaler. Du kan samtidig stille faglige spørgsmål til lærerne.

Du kan læse om eksamen her.

Tilmelding
Hvis du ønsker at være selvstuderende, skal du udfylde denne formular.

Vær opmærksom at den 15. februar er sidste frist for tilmelding som selvstuderende, hvis du ønsker at kommer til sommereksamen.Den 15. september er sidste frist for tilmelding som selvstuderende, hvis du ønsker at komme til vintereksamen.

Når du har tilmeldt dig som selvstuderende, vil du modtage to breve i din e-boks med vigtige informationer. Det første brev handler om, hvordan du betaler for faget, og det andet brev får du, når din betaling er registreret. Her vil der stå, hvem der er er din eksaminator, og der vil stå, hvordan du får adgang til dit pensum. Du skal være opmærksom på, at du som HF-selvstuderende SELV skal kontakte din eksaminator, og få underskrevet eksamensgrundlaget. Hvis du ikke gør dette inden for de angivne tidsfrister vil du blive udmeldt af faget, og vil ikke kunne få din deltagerbetaling tilbage.