Dansk og matematik (FVU)

FVU står for forberedende voksenundervisning og er et gratis kursus for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive og regne. Du kan bruge kurset som forberedelse til en uddannelse. På FVU vil du blive undervist af lærere med særlig uddannelse.

Læs mere om FVU for virksomheder og FVU for jobcentre.

FVU-dansk

FVU-dansk løfter dine danskkundskaber ved:

 • at give dig et større ordforråd
 • at give dig en grundig indføring i grammatik, så du bliver bedre til at stave og lære, hvordan ordene er bygget op
 • at du arbejder med tekster fra din dagligdag, fx pjecer, aviser og vejledninger eller evt. læsestof fra dit arbejde, din fritid eller fra kurser
 • at du lærer at anvende forskellige læsemetoder
 • at du arbejder med skriveopgaver fra din hverdag, fx huskesedler, e-mails, invitationer og klager

Der er fire trin, og du kan gå til prøve efter hvert trin.

FVU-matematik

Med FVU-matematik bliver du bedre til:

 • at forstå tal, regning og grundlæggende matematiske begreber
 • at arbejde med tal fra din hverdag, fx fra aviser, din lønseddel, fjernsyn, bolig og indkøb
 • at måle længde, højde og omkreds
 • at give overslag over priser
 • at læse tabeller og diagrammer

Der er to trin, og du kan gå til prøve efter hvert trin.

Screening

Alle nye kursister skal screenes (testes), før de optages på et hold. Dette tager ca. 2 timer.
Bestil tid til screening

Efter screeningen får du at vide, hvilket trin du skal starte på.

Tilmelding

Har du tidligere været i gang med FVU på VUCV eller på en anden skole, skal du kontakte Annette Christiansen på anc@vucv.dk for at blive tilmeldt.

Nye kursister skal screenes før tilmelding. Se ovenfor.

Tilmeld dig FVU

Mere om FVU

Tid og sted

Du har mulighed for at begynde på FVU, når du har brug for det. Der er dog ikke undervisning i sommerferieperioden.
Du kan tage FVU i 
Rødovre eller Albertslund. Se skemaer nedenfor.

FVU-dansk i Rødovre - Dagundervisning

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.15-11.30 FVU-Dansk FVU-Dansk

 

FVU-start + FVU-dansk i Rødovre - Aftenundervisning 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17.00-20.15 FVU-Start + FVU-Dansk FVU-Dansk FVU-Start + FVU-Dansk

 

FVU-start + FVU-dansk i Albertslund - Dagundervisning 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.15-11.30 FVU-Dansk FVU-Start + FVU-Dansk FVU-Start + FVU-Dansk

 

FVU-matematik i Rødovre - Dagundervisning 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
14.00-15.30 FVU-Matematik

 

FVU-matematik i Albertslund - Dagundervisning 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
12.15-13.45 FVU-Matematik

 

Vi tager forbehold for ændringer.

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på FVU skal du være 25 år eller derover. Optagelse sker efter en individuel vurdering i forbindelse med din tilmelding.

Er du 24 år eller derunder, kan du blive optaget hvis:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) - fx hvis du først har brug for et intensivt FVU-forløb inden videre uddannelse.

 

Prøver

Du kan gå til prøve efter hvert trin på FVU.

Prøvedatoer:

 • afventer

 

Hold der undervises på andre adresser har prøver efter aftale.

Økonomi

Det er gratis at deltage i undervisningen. Det er ikke muligt at modtage SU, mens du læser FVU.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!