Dansk og matematik (FVU)

FVU er grundlæggende dansk og matematik.

Om FVU

 • FVU = forberedende voksenundervisning
 • FVU er gratis kurser for voksne
 • FVU er for både privatpersoner og virksomheder. Vilkår for jobcentre her
 • Daghold i Albertslund: FVU-dansk og FVU-matematik, 4 lektioner pr. fag om ugen
 • Aftenhold i Rødovre: FVU-dansk, 4 lektioner om ugen
 • Vi optager løbende nye kursister
 • Du bliver undervist af lærere med særlig uddannelse

FVU-dansk

FVU-dansk er et gratis tilbud til dig, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive og stave på dansk.

FVU-dansk løfter dine danskkundskaber ved:

 • at give dig et større ordforråd
 • at give dig en grundig indføring i grammatik, så du bliver bedre til at stave og lære, hvordan ordene er bygget op
 • at du arbejder med tekster fra din dagligdag, fx pjecer, aviser og vejledninger eller evt. læsestof fra dit arbejde, din fritid eller fra kurser
 • at du lærer at anvende forskellige læsemetoder
 • at du arbejder med skriveopgaver fra din hverdag, fx huskesedler, e-mails, invitationer og klager

Der er fire trin på FVU-dansk. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

FVU-matematik

FVU-matematik er et gratis tilbud til dig, der ønsker at blive bedre til at forstå tal fra hverdagen og arbejdslivet.

FVU-matematik løfter dine matematikkundskaber ved:

 • at du lærer at forstå tal, regning og grundlæggende matematiske begreber
 • at du arbejder med tal fra din hverdag, fx fra aviser, din lønseddel, fjernsyn, bolig og indkøb
 • at du lærer at måle længde, højde og omkreds
 • at du lærer, hvordan man giver overslag over priser
 • at du lærer at læse tabeller og diagrammer

Der er to trin på FVU-matematik. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

Optagelseskrav

For at blive optaget på FVU skal du være 25 år eller derover. Optagelse sker efter en individuel vurdering i forbindelse med din tilmelding.

Er du 24 år eller derunder, kan du blive optaget hvis:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) – fx hvis du først har brug for et intensivt FVU-forløb inden videre uddannelse.

Screening

Er du ikke tidligere blevet screenet, skal du screenes før du optages på et hold. En screening tager ca. 2 timer.

Kontakt studievejledningen for at blive tilmeldt screening.

Screening i Albertslund: tirsdage kl. 11.45, selve screeningen starter kl. 12
Screening i Rødovre: Efter aftale. Henvend dig til Annette Christiansen på anc@vucv.dk eller 4511 4258.

Efter screeningen får du at vide, hvilket trin du skal starte på. 

Tilmeldning

Hvis du allerede har været i gang med FVU på Vestegnen HF & VUC, skal du kontakte studievejledningen for at blive tilmeldt FVU.

Hvis du har taget FVU på en anden skole, skal du finde dine trinbeviser frem og kontakte studievejledningen for at blive tilmeldt FVU.

Hvor og hvornår?

Dagundervisningen foregår på afdelingen i Albertslund, Gymnasievej 10. Både FVU-dansk og FVU-matematik.

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.15-09.00 FVU-Matematik FVU-Dansk
09.00-09.45 FVU-Matematik FVU-Dansk
10.00-10.45 FVU-Matematik FVU-Dansk
10.45-11.30 FVU-Matematik FVU-Dansk
12.15-13.00
13.10-13.55
14.04-14.50
15.00-15.45

 

Aftenundervisningen foregår i Rødovre, Kirstine Pedersens Vej 2. Her kan du kun tage FVU-dansk.

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17.00-17.50 FVU-Dansk
18.00-18.50 FVU-Dansk
18.50-19.40 FVU-Dansk
19.40-20.15 FVU-Dansk

 

Prøver

Du kan gå til prøve efter hvert trin på FVU.

På dagholdene i Albertslund afholdes prøverne i dansk og matematik følgende datoer:

 • Uge 41 – d. 11. oktober 2022, matematik
 • Uge 41 – d. 12. oktober 2022, dansk
 • Uge 50 – d. 13. december 2022, matematik
 • Uge 50 – d. 14. december 2022, dansk

På aftenholdene i Rødovre afholdes prøverne i dansk på følgende datoer:

 • Uge 2 – d. 10. januar 2023, dansk

 

Hold der undervises på andre adresser har prøver efter aftale.