Vestegnen hjælper med den grønne omstilling

Mens vi snakker om den grønne omstilling, og ser håbefuldt mod de iværksættervirksomheder, der skal give os de nye løsninger, har et nyt stærkt offentlig-privat partnerskab sat sig for at sikre, at elever og kursister på ungdomsuddannelserne får kompetencer til at hjælpe disse virksomheder, og selv tage aktivt del i løsningerne.

I september 2021 lancerede Børne- og Undervisningsministeriet en ny pulje på 30 mio. kr., der skal understøtte, at ungdomsuddannelserne er på forkant med den grønne dagsorden. Puljen skal styrke ungdomsuddannelsernes arbejde med grønt iværksætteri, og sikre inddragelse af elever og kursister i relevante projekter med fokus på grønt iværksætteri, samt give dem viden om den grønne, bæredygtige udvikling.

Kort før jul bevilligede ministeriet knap 1,4 mio. kr. til projektet “Kortet til grøn omstilling på Vestegnen”, der er et samarbejde med Vestegnen HF & VUC  og tre private aktører: DISIE, CompetencySpace og Omvendt. I skoleåret 22-23 vil op mod 500 HF elever og kursister gennemføre tværfaglige, casebaserede projektforløb i samarbejde med seks grønne iværksættervirksomheder. Det er hensigten, at de unge herigennem skal opnå øget indsigt i og erfaring med grønt iværksætteri, så de kan medvirke til den grønne omstilling.

Projektejer og vicedirektør May Brandt udtaler:
“Grøn omstilling og iværksætteri er to hjertesager for os på Vestegnen HF & VUC. Derfor er dette projekt et perfekt match med os og projektpartnerne. Vores elever og kursister skal i samarbejde med iværksættervirksomhederneidentificere områder hvor virksomhederne ønsker løsninger, og derigennem opnå et øget kendskab til og erfaring med grønne iværksætterkompetencer. Kursisterne bidrager til disse virksomheder med eksempelvis forretningsudvikling, markedsføring, kreativitet, innovation, konkret handling, drift m.v. med afsæt i elevernes fagsammensætning og tværfaglige projekter. Kursisterne vurderes på deres evne til at forbinde deres fags metoder og tilgange med grønne startups for sammen at skabe løsninger.”

Stifter og direktør Anne Katrine Heje Larsen udtaler:
“Vi glæder os til at fremvise nogle af de mange nødvendige løsninger fra vores iværksættermedlemmer når elever og kursister skal lære om iværksætterkompetencer.

Samtidig glæder vi os til at bidrage med en mere konkret forståelse af hvilke kompetencer, der er nødvendige for at skabe en grøn iværksættervirksomhed, og få bragt både vores egen og vores grønne rollemodellers viden i spil. Der er ingen tvivl om at den nye generation er afgørende for at vi kommer i mål med de ambitiøse mål vi har sat for den grønne omstilling, og her er udbredelsen af grønt iværksætteri et afgørende element.”

Der er dog stadig en stor udfordring i, at der ikke er et udbredt fælles sprog for de kompetencer, som ligger i krydsfeltet mellem entreprenørskab/iværksætteri og grøn omstilling i en dansk kontekst. Det betyder, at det er vanskeligt at omsætte et fragmenteret og diffust billede, af hvilke kompetencer dette områder kræver, og hvordan de omsættes til meningsfuld undervisning og kobling til fagene. Et af hovedformålene med projektet er derfor også at lave en kortlægning af grønne iværksætterkompetencer med grønne iværksættervirksomheder, som informanter. Denne opgave løftes af CompetencySpace.

Mathias Lund Schjøtz, direktør for CompetencySpace, udtaler:
“Vi ser frem til at bidrage til en systematisk og detaljeret kortlægning af relevante grønne iværksætterkompetencer. En del af formålet med det samlede projekt er at skabe et fælles sprog for grønne iværksætterkompetencer. Vi håber, at det vil komme mange aktører i og uden for uddannelsessektoren til gavn. Vi vil vise, hvordan virksomhedernes perspektiver kan oversættes til meningsfuld undervisning og bidrage til en faglig dannelse.”

Alle partnere ser nu frem til at komme i gang, og vil løbende kommunikere indsigter og erfaringer fra projektet. Hvis man vil høre mere om projektet, så er man velkommen til at kontakte projektets partnere på LinkedIn, mail eller telefon.

Vestegnen HF & VUC: Vicedirektør May Brandt, mb@vucv.dk, 2063 5095

CompetencySpace: Direktør Mathias Lund Schjøtz, mathias@m-lund.com, 3172 1836

DISIE: CEO and Founder Anne Katrine Heje Larsen annekatrine@disie.dk

Omvendt: CEO Jesper Risom, jesper@omvendt.nu, 2339 4266

Læs mere om den grønne pulje her.