Du skal være optaget på uddannelsen for at få SU

For at søge SU skal du være optaget på uddannelsen. Du er først optaget, når du har betalt for din uddannelse, hvis der er deltagerbetaling. Først derefter kan du søge SU.

SU gives ikke med tilbagevirkende kraft. Søg så hurtigt som muligt.

Hvor søger du SU?

Du kan kun søge og ændre SU på www.su.dk.

Følg din SU på www.su.dk
Dine oplysninger bliver opdateret hver tirsdag.

Hvornår kan du søge SU?

Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, du kan få SU fra.
Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli.
Er du udenlandsk statsborger, kan du søge om SU tre måneder før du starter på din uddannelse.

Det er dit ansvar at afgive korrekte oplysninger, når du søger SU. Desuden har du pligt til at oplyse, når din situation ændrer sig.
SU er en offentlig ydelse. Hvis du giver forkerte oplysninger for at få en større ydelse, gør du dig skyldig i socialt bedrageri. Socialt bedrageri kan have strafferetlige konsekvenser. Desuden vil der være et krav om tilbagebetaling. Og det ikke sjovt at få en regning på 20.000 eller 40.000 kr.

Hvornår er du SU-berettiget?

  • Du skal være fyldt 18 år. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du fx 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober.
  • Du skal have mindst 23 SU-timers undervisning om ugen – dog kun 17 SU-timer, hvis du har et hjemmeboende barn på under 7 år.
  • Når du har afsluttet en gymnasial uddannelse, dvs. lukket et fuldt bevis, kan du kun få SU, hvis du læser på GSK (Gymnasial Supplerings Kursus). Læs mere her: http://www.gsdanmark.dk

Desuden gælder følgende:

  • Hvis du er 18 eller 19 år, gælder særlige regler om dine forældres indkomst
  • Hvis du er hjemmeboende, er satsen for din SU afhængig af dine forældres indkomst – uanset din alder
  • Der gælder særlige regler for udenlandske statsborgere.

SU og e-learning

Du kan søge om SU for de fag du har på e-learning. Ud kravene ovenfor gælder der følgende:

  • Du skal være ‘studieaktiv’ for at modtage SU. Du er studieaktiv, når du følger din studieplan, dvs. du skal aflevere dine opgaver til tiden og deltage i eksamen
  • Du skal overholde de fastlagte afleveringsdatoer i dit e-learningsfag. Det vil sige, at det ikke er muligt selv at tilrettelægge afleveringsdatoer i studieplanen. Overholder du ikke de faste afleveringsdatoer, vil du få et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra e-learningfaget/-fagene med det samme og evt. miste din SU. De datoer der gælder for dig kan du se i Canvas.

SU og skat

Du skal betale skat af din SU ligesom af andre indtægter. Du kan læse om SU og skat her på www.skat.dk/unge og skat.

Forskudsopgørelse – læs her.

Så meget må du tjene ved siden af din SU (fribeløb) – læs mere her.

E-Boks

Du får breve om din SU via E-boks.
Du skal oprette adgang til din e-boks på www.e-boks.dk. Husk at tjekke din e-Boks jævnligt.

SU-vejledning

Har du brug for SU-vejledning? Kontakt os her.