Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvis du har kompetencer der svarer til et fag (på niveau med de krav der stilles til eksamen), kan du få en Indivuduel Kompetence Vurdering (IKV).

Du kan bruge denne vurdering, hvis du vil i gang med en uddannelse og mener, at du har tilegnet dig kompetencer, som du ikke har uddannelsesbevis på. Med vurderingen af dine kompetencer kan du måske få forkortet det uddannelsesforløb, du gerne vil i gang med.

Vi foretager kompetencevurdering i fag på 9.-10. klasses niveau (AVU) og på HF/STX-niveau.

Få papir på det, du kan

Hvis dine kompetencer i et fag er på det krævede niveau, får du et kompetencebevis. Dette bevis kan du bruge, hvis du fx søger ind på en videregående uddannelse.

Opfylder du ikke målene i et givet fag/niveau, tilbyder vi dig et forløb, der er tilpasset dine behov, så du hurtigst muligt kan opfylde kravene til det ønskede niveau i et fag.

Ansøgning

Hvis du gerne vil have en vurdering af dine kompetencer, skal du udfylde denne blanket. Når vi har modtaget den, vil vi efterfølgende kontakte dig.

Udfyld blanketten her ->

Assesment in English-B Level (IKV) ->

Kompetencer kan fx opnås

  • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
  • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • gennem deltagelse i foreningslivet, fx som idrætsleder
  • gennem udlandsophold, fx lære nye sprog
  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation.

Hvordan foregår en kompetencevurdering?

  1. Du skal selv dokumentere dine kompetencer (fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv eller foreningsarbejde).
  2. En vejleder vurderer den dokumentation du fremlægger, og afgør om du skal tilbydes en kompetencevurdering.
  3. Derefter vil en lærer i det pågældende fag foretage en faglig vurdering af dine kompetencer i faget.
  4. Vurderingen tager udgangspunkt i målene for de konkrete fag og niveauer.
  5. Når vi har foretaget vurderingen, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.

I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. samtaler/interviews, skriftlige opgaver og test (kan være IT-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.

Økonomi

Du skal ikke betale for at få foretaget en kompetencevurdering.

Klage

Hvis du ønsker at klage over manglende anerkendelse af dine kompetencer, kan du læse klagevejledningen her.