AKT-undervisning

Hvad er undervisning på AKT?

AKT er vejen til uddannelse eller job.

Undervisningstilbuddet bygger på vores mangeårige erfaringer med tilbud til unge og voksne på Vestegnen med vanskeligheder inden for Adfærd, Kontakt og Trivsel – derfor kalder vi det AKT. Deltagerne får en ny chance for at opnå faglige færdigheder i dansk og matematik og dermed komme tættere på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse. Deltagerne får tillige mulighed for at udvikle personlige kompetencer, genfinde egne ressourcer og tage kontrol over eget liv. De borgere, der har ressourcerne til at tilegne sig kompetencer på 9. klasses niveau for voksne i fagene engelsk, naturfag eller samfundsfag, kan desuden få støtte til det.

Hvem kan deltage på AKT?

Etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund, der har gennemført 9 års skolegang uden tilstrækkeligt udbytte.

VVUC, Albertslund

Tosprogede, der ikke har tilstrækkelige faglige færdigheder til at komme på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det er desuden et VUC-undervisningstilbud til særligt sårbare borgere, der foruden ledighed har vanskeligheder med at finde fodfæste i tilværelsen. Det kan fx skyldes psykiske problemer, sociale udfordringer eller misbrugsproblemer. For andre kan det skyldes en opvækst, der har været præget af omsorgssvigt.

AKT er således et særligt tilbud til alle borgere, uanset alder, som ikke vil kunne trives i miljøet på en større traditionel institution eller skole på grund af fx angst, traumer eller lignende udfordringer, og som derfor har brug for et afgrænset og trygt miljø.

Det opnår man på AKT

 • faglig progression ved fx en bestået FVU-trinprøve og at blive klar til uddannelse eller opnå tættere tilknytning til arbejdsmarkedet
 • udvikling af personlige kompetencer

Sådan gør vi

FVU-forløbene er på 40-80 lektioner

 

 • Trinprøver 4-5 gange om året
 • Vi anbefaler, at jobcentrene indskriver deltagerne for et halvt år ad gangen for at sikre ro omkring læringen
 • VUC’s krav til at blive indskrevet på 9. klasse (AVU) som e-learning er bestået FVU-læsning trin 3 og FVU-matematik trin 2
 • AVU-niveauet følger VUC’s eksamensterminer. Der er løbende optag

For at lykkedes med at give disse borgere en ny chance i livet tilrettelægges forløbet så fysisk tæt på borgerne som muligt, og for at skabe det fornødne overskud og ro hos den enkelte så kræver det, at kommunen står for forsørgelsen af den enkelte borger igennem forløbet. Jobcentrene og/eller den lokale ungeenhed visiterer således deltagerne til AKT Vestegnen HF & VUC. Hver deltager har sit eget uddannelsesmål og sin egen kompetenceprofi l, der danner udgangspunkt for både fælles og individuel undervisning. Dobbeltlærerordning gør det muligt at håndholde indsatsen og have den individuelle tilgang i . forskellige personlige forudsæt ninger og faglige mål.

Vi har valgt de metoder og tilgange i vores undervisning, som passer til målgruppen. Det er metoder, der skaber forudsætninger for en mønsterbrydende tilgang til læring og kontrol over eget liv.

Vi arbejder med

 • håndholdt undervisning tilpasset den enkelte kursist for at sikre en ramme, hvor den enkelte har mulighed for at være til stede og udvikle sig fagligt og personligt
 • skabelse af motivation gennem anerkendelse samt etablering af opnåelige mål
 • at læreren følger kursisten, og derfor tilpasses undervisningen den enkelte kursist
 • at kursisten arbejder i sit eget tempo
 • fagdidaktiske metoder: modellering og stilladsering, matematiske spil, bevægelse i undervisningen og energizers.

Vejledning

Borgerne modtager sideløbende med uddannelses forløbet uddannelses- og erhvervsvejledning af en VUC-vejleder. Vejlederen er fast tilknyttet den enkelte borger, således at der etableres en god og tillidsfuld relation til hver enkelt kursist under uddannelsesforløbet.