Studiestøtte (SPS)

Hvis du har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan du søge om studiestøtte (SPS).

Hvem kan få studiestøtte (SPS)?

Kursister med disse udfordringer kan ansøge om støtte:

 • Ordblindhed
 • Talblindhed
 • Psykiske vanskeligheder (depression, ADHD, mm.)
 • Døve eller hørehæmmede
 • Blinde eller svagsynede
 • Bevægelseshandicap
 • Kronisk eller alvorlig sygdom.

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan bl.a. få hjælp til at:

 • Strukturere din hverdag
 • Øve dig i at sidde i rum med flere kursister
 • Danne dig et overblik over dine opgaver
 • Øve noteteknik
 • Øve din mundtlige præsentation
 • Forberede dig til eksamen

Du kan også få IT-hjælpemidler, specialstole eller andet til din indlæring, læseforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Vil du vide mere om studiestøtte (SPS)?

Du kan læse mere om studiestøtte på spsu.dk.

Hvordan får du studiestøtte (SPS)?

Tag en snak med din lærer eller kontakt SPS-vejleder Sevgi Aksoy på sa@vucv.dk eller 2579 4731.
Du kan også bestille en tid til SPS-vejledning nedenfor.

Påkrævet felter er markeret med en rød stjerne: *

Bestil en tid til:

Vælg afdelinger

Vælg dato og tidspunkt

Indtast dine oplysninger