2-årig HF overbygning (SOF)

Videre på universitetet?

SOF er et særligt tilrettelagt supplerende overbygningsforløb, der giver dig adgang til at søge optagelse på de lange videregående uddannelser.

Dette udbydes ikke på Vestegnen HF & VUC. Du kan tage SOF’en hos KVUC.

SOF som hf-enkeltfag
Ønsker du at læse et supplerende overbygningsforløb i et roligere tempo, kan du vælge at tage fag på HF-enkeltfag på Vestegnen HF & VUC i stedet – her er der ingen krav om, at du skal være færdig med fagene inden for et halvt år. Du skal betale deltagergebyr for fagene og vil ikke kunne modtage SU.

  • Du kan vælge at tage de fag, du mangler som supplering med ét eller flere fag ad gangen enten som holdundervisningen på skolen eller som e-learning
  • Du skal tage 2-3 løft af fag, hvoraf mindst ét skal løftes til A-niveau
  • Du vælger selv hvilke fag, der skal indgå