Basis-pakken

Basispakken er et særligt forløb til dig, der ønsker at forbedre dine kompetencer i bl.a. mundtlig og skriftlig dansk. Forløbet er første skridt på vejen, hvis du drømmer om en erhvervsuddannelse, vil på HF eller tættere på job. Opfylder du de faglige mål i Basis-pakken, kan du nemlig læse videre i 9. klasse.  

“Jeg har fået flere muligheder i livet

Du kan tage Basis-pakken i:

 • Rødovre, Egegårdsvej 79, 2610 Rødovre eller
 • Brøndby, Kulturhuset Brønden. Kom til informationsmøde onsdag d. 16. december kl. 11 i Kulturhuset Brønden.

Undervisningen kan også foregå i dit lokalområde og starte på andre tidspunkter end ovennævnte.

Ring til os på 4511 4251 for at høre mere om mulighederne.

Tilmelding

Har du spørgsmål til Basis-pakken?
Kontakt en studievejleder på vucv.dk/vejledning.dk.

Tilmeld dig Basis-pakken i Rødovre.

For tilmelding til Basis-pakken i Kulturhuset Brønden skal du kontakte Studievejleder Lise Eriksen på ler@vucv.dk eller 2076 9013. Du kan også skrive en mail til broendby@vucv.dk og oplyse dit navn og telefonnummer, så vil du efterfølgende blive ringet op af en studievejleder

Om fagene

Pakken består af dansk, matematik, engelsk og samfundsfag på grundlæggende niveau. Læs mere om fagene nedenfor. 

Du kan se et eksempel på et skema her.

Dansk

I dansk skal du arbejde med at kunne tale i et klart sprog og lytte aktivt. Du skal f.eks.:

 • læse noveller og artikler
 • lære at kende forskel på talesprog og skriftsprog og
 • skrive rigtigt med korrekt stavning og grammatik.

Som afslutning på faget skal du skrive en opgave. Din lærer bedømmer opgaven, og har du opfyldt de faglige mål, kan du f. et bevis. Du har også mulighed for at gå op til trintest på FVU, og derved få et bevis.

Matematik

I matematik skal du beskæftige dig med hverdagsemner, som f.eks. indkøb, køreplaner, opskrifter og forskellige typer af figurer. Du skal bl.a. arbejde med:

 • hvordan hverdagssproget kan kombineres med matematiksproget samt
 • forståelsen af de faglige matematiske begreber

Som afslutning på faget skal du skrive en opgave. Læreren bedømmer opgaven, og har du opfyldt de faglige mål, kan du få et bevis.

Engelsk

I engelsk skal du arbejde med at kunne forstå indholdet i det talte sprog. Du skal bl.a.:

 • kunne tale om og læse korte tekster om hverdagssituationer samt
 • lære at skrive korte beskeder

Som afslutning på faget skal du skrive en opgave. Læreren bedømmer opgaven, og har du opfyldt de faglige mål, kan du få et bevis.

Samfundsfag

I samfundsfag skal du arbejde med demokrati og menneskerettigheder. Du skal også beskæftige dig med:

 • velfærdssystemet,
 • grundloven og
 • de politiske partier.

Som afslutning på faget kan du gå til prøve i faget svarende til 9. klasse. Prøven er mundtlig.

Økonomi

Det koster 520 kr. at tage Basis-pakken.
Du har mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Læs mere om SU eller kontakt vores SU-vejleder.