Samarbejde og udvikling

Vestegnen HF & VUC samarbejder med andre institutioner og organisationer inden for alle vores aktivitetsområder.

 • Uddannelsesinstitutioner:
  Vi indgår i fællesskaber med andre skoler omkring administration, IT, markedsføring og e-learning.
 • Talentudvikling:
  Vestegnen HF Talentakademi: Vi vil skabe frugtbare relationer mellem relevante aktører i erhvervslivet og de mest talentfulde unge kursister på Vestegnen HF & VUC. Læs mere her.
 • Udstillinger:
  En gruppe kursister fra Vestegnen HF & VUC har produceret egne fotografiske fortællinger og fået grundlæggende indføring i fotografiet som genre. Deres proces og fotografier blev udstillet på museet i forbindelse med den store udstilling “TRANSIT” på KØS – Museum for kunst i det offentlige rum.
 • Kommunesamarbejde:
  Rødovre kommune har været og er fortsat en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med vores nye skole på Egegårdsvej 79 i Rødovre.
 • Vi deltager sammen med Albertslund kommune og andre skoler og institutioner i området om det lokale udviklingsprojekt ‘Campus Albertslund’.
 • Internationalt samarbejde:
  Nordplus Adult: Vestegnen HF & VUC deltager i et NORDPLUS-projekt kaldet EMOTIONS. Formålet er at udarbejde en håndbog til undervisere omkring håndtering af kursister, som ikke kan styre deres følelser, og som derfor skaber uro og frustration i undervisningssituationer.  Vi er i et samarbejde med kollegaer fra Norden og de baltiske lande i gang med at undersøge, hvordan undervisere kan få nogle gavnlige redskaber til at håndtere sådanne psykisk sårbare kursister. Projektet løber over to år og blev afsluttet med en konference i København i april 2019.
 • Håndbogen kan downloades her. Emotions – en håndbog
 • Vi har i tidens løb deltaget i flere internationale projekter med støtte fra EU’s Erasmusprogram og fra Nordisk Ministerråd.
 • Biblioteker:
  I samarbejde med Rødovre Bibliotek deltog skolen i projekt Littlab, som havde til formål at gøre litteratur og læsning overkommeligt og sjovt. Se mere her.

Driftsoverenskomster – udbud af FVU og ordblindeundervisning

Vestegnen HF & VUC har det overordnede ansvar for tilbud om Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning i skolens dækningsområde, som er Brøndby, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner.

For at sikre, at der er et tilbud tæt på borgerne i alle syv kommuner, har Vestegnen HF & VUC indgået driftsoverenskomster med seks udbydere, der ligger spredt i området.

Vestegnen HF & VUC har driftsoverenskomst om ordblindeundervisning – OBU – med

Spørgsmål vedrørende driftsoverenskomster skal rettes til:

Vicedirektør May Brandt
mail: mb@vucv.dk, tlf: 4511 4250.

VUC Erhverv

VUC Erhverv samarbejder med:

 • VEU center København og Bornholm
 • Private og offentlige virksomheder
 • Jobcentrene
 • Arbejdsmarkedets organisationer
 • Erhvervsskoler, sprogcentre, daghøjskoler, oplysningsforbund
 • Andre VUC’er.