Deltagerbetaling

På Vestegnen HF & VUC (og VUC generelt) er der deltagerbetaling efter forskellige takster, som Undervisningsministeriet har bestemt. Noget undervisning er helt gratis. 2-årigt HF, FVU og ordblindeundervisning er gratis.

Deltagerbetaling for HF enkeltfag, holdkursister og selvstuderende

Fagene koster mellem 550 kr. og 1.400 kr.

Deltagerbetaling for AVU, holdkursister og selvstuderende

Fagene på AVU koster som udgangspunkt 140 kr. for hvert niveau. Der kan være rabat, hvis du tager flere niveauer i sammenhæng.

Hvis du har en uddannelse – holdkursister

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale den fulde pris for undervisningen. Den fulde pris er det almindelige deltagergebyr samt det tilskud, Vestegnen HF & VUC ellers får fra staten.

Prisen for AVU-forløb ligger mellem ca. 4.500 og 17.000 kr.

Prisen for HF-forløb ligger mellem ca. 8.000 og 25.000 kr.

Videregående uddannelser er også korte og mellemlange videregående uddannelser som for eksempel pædagog. Når du tilmelder dig, bliver du spurgt, om du har en uddannelse allerede.

Er du i tvivl, kan vejlederne fortælle dig om din uddannelse er omfattet.

Bemærk: Vælger du at aflægge prøve som selvstuderende, skal du blot betale den almindelige grundtakst selvom du har en videregående uddannelse.

Hvis du modtager alderspension eller efterløn – holdkursister

Hvis du modtager alderspension eller efterløn og du er fyldt 60 år, skal du betale et ekstra gebyr for at gå på VUC.  Det ekstra gebyr er af staten fastsat til 750 kr.

Hvis du har haft arbejde mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de seneste 12 uger før du tilmelder dig, skal du ikke betale ekstra gebyr.

AVU-moduler der koster 140 vil koste 890 kr.

HF-fag der koster 550 vil koste 1.200 kr.

HF-fag der koster 1.100 vil koste 1.850 kr.

FVU og undervisning for ordblinde er gratis.

Bemærk: Vælger du at aflægge prøve som selvstuderende, skal du blot betale den almindelige grundtakst.

Framelding

Du får altid din betaling retur hvis du framelder, inden holdet er startet.

Hvis du framelder dig efter holdstart, kan du ikke få pengene retur.

For kursister på e-learning gælder særlige regler for framelding og refusion af deltagergebyr,
Se siden tilmelding og betaling for kursister på e-learning

Tilbagebetaling

Hvis du gennemfører en hel HF eller visse professionsfagpakker, kan du søge om tilbagebetaling af deltagerbetaling for de fag, der indgår i din HF eller din fagpakke. For at søge refusion af deltagerbetaling – følg denne vejledning.