Alt om eksamen

Her finder du nogle af de vigtige informationer om eksamen, dispensation og beviser.

Det er en del af eksamensforberedelsen at sætte sig ind i informationerne under de enkelte overskrifter og i øvrigt at gøre sig bekendt med eksamensreglerne for det enkelte fag.

Eksamen på FVU
Skriftlig eksamen

Eksamen på AVU
Mundtlig eksamen
Skriftlig eksamen

Eksamen på HF
Mundtlig eksamen
Skriftlig eksamen

Prøveeksamen
Om prøveeksamen

Sygeeksamen
Om sygeeksamen

Dispenstion
Forlænget tid

Karakterer og beviser
Karakterer og beviser

Har du spørgsmål?

Er der noget, du har spørgsmål til, kan du altid spørge din lærer eller henvende dig i Studieservice: