Digital og engelsk (FVU)

Digital (FVU) og Engelsk (FVU) er kurser for voksne, der vil blive bedre til hhv. IT eller engelsk. Kurserne er gratis.

Du kan bruge undervisningen som forberedelse til en uddannelse, i dit job eller for at lette din hverdag. Undervisningen tager udgangspunkt i dit behov og er tilpasset dit niveau, hvorfor du, som ny kursist, vil blive screenet på den første undervisningsdag.

Du vil blive undervist af dygtige lærere med særlig uddannelse.

Digital (FVU)

Dette kursus er for dig, der gerne vil blive bedre til IT. Du vil bl.a. lære at arbejde med forskellige digitale værktøjer og finde tryghed i at bruge de mange forskellige digitale værktøjer. Du får lov til at arbejde med et selvvalgt projekt gennem forløbet.

Du vil:

 • styrke dine basale IT-færdigheder i blandt andet Word og Excel
 • få forståelse for digital sikkerhed og persondata
 • få mod på at tilegne dig nye digitale færdigheder
 • arbejde med personlig udvikling indenfor et selvvalgt projekt

På kurset kan du medbringe din egen computer og/eller enheder. Alternativt kan du mod et depositum låne it-udstyr af skolen.

Engelsk (FVU)

Dette kursus er for dig, der gerne vil blive bedre til både mundtlig og skriftlig engelsk. Du vil få et større ordforråd, og du vil blive mere tryg i at begå dig på engelsk i hverdagen.

Du vil:

 • Blive bedre til at forstå, tale, læse og formulere dig på engelsk 
 • Bedre kunne klare opgaver på engelsk
 • Få bedre forståelse for engelsk grammatik
 • Få lyst til nye udfordringer. 

Kurset vil styrke:

 • Din forståelse af engelsk 
 • Dine færdigheder i kommunikere på engelsk
 • Dine færdigheder i at give udtryk for holdninger og meninger på et forståeligt og sammenhængende engelsk 
 • Dine færdigheder i at kunne navigere på engelsksprogede hjemmesider og søge efter relevante oplysninger.

 

Tilmelding

Undervisningen er gratis. Du tilmelder dig kurserne online.

Tilmeld dig her

 

Mere om FVU

Tid og sted

DIGITAL (FVU)
Du kan starte på Digital (FVU) på dagshold i Albertslund.
Et undervisningsforløb svarer til 20-30 timers undervisning.
Der er løbende optag.
Vi tilpasser undervisningsforløbet, så det passer med dit behov.
Der er ikke undervisning i sommerferieperioden.

Albertslund, Gymnasievej 10
Der er undervisning hver onsdag kl. 14.30-17.30.

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
14.30-15.15 Digital (FVU) i Albertslund
15.15-16.00 Digital (FVU) i Albertslund
16.00-16.45 Digital (FVU) i Albertslund
16.45-17.30 Digital (FVU) i Albertslund

Vi tager forbehold for ændringer.

 

ENGELSK (FVU)
Du kan starte på Engelsk (FVU) på dagshold i Albertslund.
Et undervisningsforløb svarer til 30-60 timers undervisning.
Der er løbende optag.
Vi tilpasser undervisningsforløbet, så det passer med dit behov.
Der er ikke undervisning i sommerferieperioden.

Der er undervisning hver onsdag kl. 12.30-15.30.

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
12.30-13.15 Engelsk (FVU) i Albertslund
13.15-14.00 Engelsk (FVU) i Albertslund
14.00-14.45 Engelsk (FVU) i Albertslund
14.45-15.30 Engelsk (FVU) i Albertslund

Vi tager forbehold for ændringer.

Optagelseskrav

Optagelseskrav

For at blive optaget skal du være 25 år eller derover. Optagelse sker efter en individuel vurdering i forbindelse med din tilmelding.

Er du 24 år eller derunder, kan du blive optaget hvis:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) - fx hvis du først har brug for et intensivt FVU-forløb inden videre uddannelse.
Økonomi

Det er gratis at deltage i undervisningen. Det er ikke muligt at modtage SU, mens du læser Digital eller Engelsk (FVU).

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!