Større skriftlig opgave (SSO)

Den større skriftlige opgave (SSO) er en individuel, obligatorisk opgave, som du skriver i sidste semester af din hf-uddannelse. Arbejdet med SSO ligger fra januar måned og ind i marts med aflevering umiddelbart før påskeugen. Opgaven består af en undersøgelse og en skriftlig formidling af en konkret, faglig problemstilling inden for et emne, som du selv vælger.

Fag

Du kan vælge at skrive i 1 eller 2 fag. Du skal enten følge undervisningen i faget eller have taget eksamen i de fag, du vælger. Et af fagene skal være på b-niveau.

Emne

Du skriver om noget, der er fagligt interessant, og hvor du bruger stof og metoder fra faget/fagene. Emnet kan have en relation til en virkelighedsnær problemstilling inden for et professionsområde. Din vejleder laver din opgaveformulering.

Hjælp

Du får undervejs hjælp til at skrive opgaven i obligatoriske workshops, med møder med din vejleder samt skriveværksteder i skriveugen. I Canvas kan du finde materialer vedrørende SSO herunder de obligatoriske workshops du skal deltage i. Hos Studievejledningen kan du et papir på SSO.

Tid

  • Frist for emnevalg og tilmelding ligger i januar.
  • Opgaveugen ligger i marts.
  • Relevante datoer udmeldes på skolens intranet.

Hvem skal skrive SSO?

Det skal alle der tager en fuld HF-uddannelse.

  • For enkeltfag: Opgaven skrives det år du afslutter din fulde HF-uddannelse
  • For 2-årig HF eller OBU: Find et skema over hele det 2-årige forløb her.