Musik 0-C

I musik på 0-C-niveau får du mulighed for at spille musik, være kreativ og blive bedre til at forstå musik. Musik på hf kan være et rigtig godt alternativ til de boglige fag. Og så kræver det ingen forudsætninger – du skal blot kunne lide musik.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Musikfaget kan bl.a. bruges, hvis du ønsker at læse videre til pædagog, folkeskolelærer eller være musiker.

Hvad lærer jeg?

Du lærer at spille musik. Du lærer at forstå musik. Du lærer at samarbejde. Hvis du ikke kan spille et instrument i forvejen, lærer du det helt fra bunden. Hvis du har spillet musik før, kan du blive endnu bedre – eller måske lære at spille på nye instrumenter.

Hvordan foregår eksamen?

Musik afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Du skal til eksamen i et eksamensemne og før eller efter skal du spille/synge et stykke musik i en gruppe med andre fra dit hold. Du får en individuel karakter baseret på både den teoretiske og praktiske præstation.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan tage Musik 0-C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.