Matematik 0-C

Matematik 0-C handler om at løse simple matematiske problemstillinger. Vi arbejder med formler, funktioner og grafer.

Hvad kan du bruge faget til?

Matematik bruges i mange andre fag, herunder særligt som et værktøj i de naturvidenskabelige fag, hvor man bruger formler og laver simple udregninger. I psykologi og samfundsfag bruges faget også til at aflæse og forstå forskellige diagrammer og tabeller.

Hvad lærer du?

Med matematik C opnår du indsigt i hvorledes matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemstillinger fra virkeligheden. Du lærer matematisk symbolsprog samt simple ræsonnementer og beviser. Du lærer at udføre matematik ”i hånden” samt ved brug af CAS-værktøj.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Matematik 0-C som holdundervising på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Matematik 0-C som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Matematik 0-C som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Matematik 0-C som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Matematik 0-C består af otte forløb:

Lineære funktioner
Her arbejder vi med den første type af funktioner. Vi skal lære at forstå de lineære funktioner ud fra 4 forskellige repræsentationsformer og lære at skifte mellem disse: tekst, formel, tabel og graf.
Tidforbrug: ca. 35-45 timer

Procent og rente
I dette emne lærer du at regne med procenter. Vi skal bruge kapitalfremskrivningsformlen og lære om indekstal.
Tidsforbrug: ca. 30-40 timer

Eksponentielle funktioner
Dette er den næste type af funktioner, vi skal arbejde med. Der er mange ligheder med de lineære funktioner, men her regnes udviklingen i procent. Vi møder også begrebet fordoblingskonstanten.
Tidsforbrug: ca. 30-40 timer

Potensfunktioner og regression
Denne type funktioner har en procent - procent udvikling. Vi skal lære, hvordan forskriften og graferne kan se ud.
Tidsforbrug: ca. 20-30 timer

Funktionsanalyse
I dette emne skal vi se på funktioner mere generelt. Du skal lære at beskrive vigtige egenskaber ved grafen for en funktion, såsom de steder hvor den er størst og mindst, og hvordan grafen ændre sig.
Tidsforbrug: ca. 20-30 timer

Geometri og trigonometri
Du skal lære om beregninger i en trekant, konstruktion af trekanter med programmet GeoGebra og vi skal lave et bevis for Pythagoras berømte sætning
Tidsforbrug: ca. 15-25 timer

Statistik, kombinatorik og sandsynlighedsregning
Statistik skal vi bruge til at kunne beskrive et større datasæt. Sandsynlighedsregning og kombinatorik giver indblik i, hvordan forskellige typer af kombinationer kan optræde og hvordan sandsynligheder kan beregnes.
Tidsforbrug: ca. 15-25 timer

Eksamenstræning
I dette sidste modul skal du træne til den skriftlige og mundtlige eksamen
Tidsforbrug: ca. 15-20 timer

Eksamen

I matematik er der en skriftlig og en mundtlig eksamen. Den skriftlige eksamen varer 3 timer. Til den mundtlige eksamen kender man spørgsmålene på forhånd, som man kan trække.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!