Engelsk 0-B

Engelsk 0-B er for dig som gerne vil kunne kommunikere med hele verden i tale og skrift på et godt standardengelsk.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Engelsk 0-B giver dig gode muligheder for fremtiden. Om du er fx pædagog, sygeplejerske, soldat eller socialrådgiver vil der være situationer i din hverdag hvor du får glæde af at kunne verdens mest udbredte andetsprog, nemlig engelsk.

Hvad lærer jeg?

Engelsk 0-B er et sprog- og kulturfag der beskæftiger sig med det engelske sprog, engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold. Med faget engelsk B forbedrer du dine evner til at forstå og anvende det engelske sprog så at du kan orientere dig og agere i en global og digitaliseret verden. Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt om almene og faglige emner på et sammenhængende, flydende og rimeligt korrekt engelsk.

Hvordan foregår eksamen?

Engelsk 0-B afsluttes med to eksaminer, både en mundtlig og en skriftlig. Den mundtlige prøve består af ca. 60 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 30 minutters eksamination. Den skriftlige prøve varer 5 timer.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

For at deltage i engelsk 0-B skal du have forudsætninger svarende til folkeskolens afgangsprøver.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse engelsk 0-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.