Engelsk 0-B

Engelsk 0-B er for dig som gerne vil kunne kommunikere med hele verden i tale og skrift på et godt standardengelsk.

Hvad kan du bruge faget til?

Engelsk 0-B giver dig gode muligheder for fremtiden. Om du er fx pædagog, sygeplejerske, soldat eller socialrådgiver vil der være situationer i din hverdag hvor du får glæde af at kunne verdens mest udbredte andetsprog, nemlig engelsk.

Hvad lærer du?

Engelsk 0-B er et sprog- og kulturfag der beskæftiger sig med det engelske sprog, engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold. Med faget engelsk B forbedrer du dine evner til at forstå og anvende det engelske sprog så at du kan orientere dig og agere i en global og digitaliseret verden. Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt om almene og faglige emner på et sammenhængende, flydende og rimeligt korrekt engelsk.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Engelsk 0-B som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen. Holdet er helårsligt og starter i august med eksamen i maj/juni året efter. Du kan tilmelde dig faget fra februar.

Engelsk 0-B som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Engelsk 0-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Engelsk 0-B som e-learning foregår hjemmefra via online adgang til vores læringsplatform. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Du har mulighed for at arbejde med faget, når det passer dig, og hvor det passer dig, så længe du har adgang til en computer med internet. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Engelsk 0-B består af otte forløb:

Forløb 1: Relationships
I det første forløb vil du lære, hvordan man læser og analyserer fiktionstekster på et grundlæggende niveau med fokus på personkarakteristik og miljøbeskrivelse. Alle opgaverne i forløbet fungerer samtidigt som en screening.
Tidsforbrug: ca. 35 timer

Forløb 2: Dystopia
I dette forløb skal du arbejde videre med fiktionstekster og en kortfilm, der stiller spørgsmål ved nutidens verdenssamfund, hvor flere og flere begivenheder og teknologisk fremskridt kan føles dystopiske. I modulet skal du skrive og indtale analyser med fokus på bl.a. setting og narration. Derudover vil du blive introduceret til filmiske virkemidler, som vi bruger når vi analyserer kortfilm.
Tidsforbrug: ca. 35 timer

Forløb 3: Global English
I dette modul skal du arbejde både med non-fiktion og fiktionstekster, som illustrerer kompleksiteten ved et globalt engelsk. Du skal bl.a. analysere en tale (en TED-talk) ved hjælp af den retoriske pentagon.
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Forløb 4: Eksamensopgave
I dette forløb skal du prøve kræfter med en skriftlig eksamensopgave.
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Forløb 5: Ways With Words
Du skal arbejde med taler fra nogle af de helt store aktører i det 20. århundrede. Du skal lave retoriske analyser af nogle verdensberømte taler af bl.a. Martin Luther King og Ronald Reagan.
Tidsforbrug: ca. 40 timer

Forløb 6: Growing Up
I dette forløb vender vi tilbage til fiktionsanalyse. Du skal arbejde med nogle noveller, en kortfilm og en hel roman, så sørg for at sætte god tid af til forløbet. Du skal lave analyser, fortolkninger og sammenligninger af fiktionstekster.
Tidsforbrug: ca. 65 timer

 Forløb 7: Eksamensopgave
I dette forløb får du igen mulighed for at vise dine samlede kompetencer og viden i en skriftlig eksamensopgave som forberedelse til den kommende eksamen.
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Forløb 8: Going Mental
I dette afsluttende forløb skal du dels vise alt hvad du har lært og dels træne op til den mundtlige eksamen ved at lave eksamensforberedende afleveringer igennem et emne om psykisk sygdom.
Tidsforbrug: ca. 40 timer

Eksamen

Engelsk 0-B afsluttes med to eksaminer, både en mundtlig og en skriftlig. Den mundtlige prøve består af ca. 60 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 30 minutters eksamination. Den skriftlige prøve varer 5 timer.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!