Samfundsfag 0-C

Samfundsfag 0-C giver dig indsigt i sociologi, politik og økonomi, og klæder dig på til at kunne forholde dig til samfundet. For eksempel hvordan har coronakrisen påvirket Danmark sociologisk, politisk og økonomisk?

Hvad kan du bruge faget til?

Faget vil berige dig med viden om, og mulighed for at engagere dig i samfundet. Faget giver også adgang, til at du kan læse videre på en del uddannelser indenfor blandt andet ”Samfund og forvaltning”, ”pædagogik psykologi og sociale forhold” eller ”forsvar og politi”.

Hvad lærer du?

Du lærer om fagets tre hovedemner, sociologi, politik og økonomi.

Sociologi omhandler hvordan vi mennesker er sociale væsner. Sociologi kan hjælpe med at besvare hvem vi er, når vi er sammen med andre. Har vi selv skabt vores identitet, eller er vi formet af samfundet?

Politik handler om, hvem der har magt til at bestemme i samfundet, hvilke politiske grundholdninger der er, hvordan det danske politiske system fungerer, og hvordan man deltager i et demokrati.

Økonomi handler om, hvordan værdierne skal fordeles i samfundet. Hvem får et stykke af kagen? Herunder lærer du om velfærdsprincipper, det økonomiske kredsløb og økonomiske mål.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Samfundsfag 0-C som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Samfundsfag 0-C som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Samfundsfag 0-C som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Samfundsfag 0-C som e-learning foregår hjemmefra via online adgang til vores læringsplatform. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Du har mulighed for at arbejde med faget, når det passer dig, og hvor det passer dig, så længe du har adgang til en computer med internet. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Samfundsfag 0-C består af seks forløb: 

Identitet og socialisering i det senmoderne, digitale samfund
Omdrejningspunktet for modulet er sociologi, og fokus er på, hvad der påvirker os gennem livet, hvordan det er at være ung i det senmoderne samfund, herunder hvordan de sociale medier er med til at skabe vores identitet på godt og ondt.
Tidsforbrug: ca. 12 timer

Dansk politik
Omdrejningspunktet for modulet er politik, og fokus er på partier, ideologier, demokrati og vælgeradfærd, samt det danske politiske system.
Tidsforbrug: ca. 12 timer

Velfærdsdanmark: Lighed –ulighed?
Omdrejningspunktet for modulet er ulighed, og fokus er på hvordan den sociale arv er med til at definere, hvilke veje vi går som voksen, og hvorfor nogle mennesker klarer sig bedre gennem livet end andre.
Tidsforbrug: ca. 12 timer

Velfærdsøkonomi
Omdrejningspunktet for modulet er dansk økonomi, og fokus er på økonomisk politik og velfærdsstatens udfordringer.
Tidsforbrug: ca. 12 timer  

Medier, magt og politisk kommunikation
Omdrejningspunktet for modulet er forholdet mellem politikerne og medierne, og fokus er på mediernes betydning for den politiske dagsorden.
Tidsforbrug: ca. 12 timer

Kulturmøder og integration i Danmark
Omdrejningspunktet for modulet er dels de politiske partiers holdning til integration, dels et sociologisk perspektiv, hvor du kommer til at arbejde med kulturelle forskelle og integration.
Tidsforbrug: ca. 12 timer

Eksamen

Samfundsfag 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen med 48 minutters forberedelse, hvor et ukendt eksamensspørgsmål i et kendt emne udleveres. Eksaminationen varer ca. 24 minutter.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!