Historie 0-B

Historie handler om at forstå fortiden, ved at læse om vigtige begivenheder og kendetegn ved en historisk periode. Historie fokuserer på både at skabe sammenhæng i historien og træne evnen til kritisk tekstlæsning – herunder kildekritik.

Hvad kan du bruge faget til?

Historie 0-B er et fag, der hjælper dig til at forstå årsagerne til hvorfor verden ser ud som den gør. Faget beskæftiger sig med alle andre fag både samfundsfag, naturvidenskabelige fag, kunstneriske fag og sprogfag.

Historisk baggrundsviden central at have for at forstå samfundets grundsten fx demokratiet og retssystemet.

Desuden er det i historie du lærer at være kildekritisk, hvilket er en vigtig kompetence at have i en med fake news, hurtige nyheder og phishing.

Historie 0-B er krav til en fuld HF-eksamen.

Hvad lærer du?

  • At forstå den udvikling, der har ført til at Danmark og verden er blevet som den er
  • Metoder til at kunne gennemskue det du møder i din hverdag både i nyheder, på de sociale medier og i fiktionens verden

Tilmeld dig faget

Historie 0-B som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen. Holdet er helårsligt og starter i august med eksamen i maj/juni året efter. Du kan tilmelde dig faget fra februar.

Historie 0-B som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Historie 0-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Historie 0-B som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Historie 0-B består af 7 forløb:

Europæisk middelalder, reformation og renæssance
Her skal du arbejde med det feudale samfund og kristendommens betydning for europæerne i middelalder, reformation og renæssance. Du bliver introduceret til kildebrug
Tidsforbrug: Ca. 25 timer

Enevælde, oplysning og revolutioner
Her skal du læse om enevælden og arbejde med oplysningsfilosofi og dennes betydning for udviklingen af den amerikanske og den franske revolution. Du bliver introduceret til kildeanalyse.
Tidsforbrug: Ca. 25 timer

Dansk identitet og idéen om danskhed
Her skal du fordybe dig i vikingetiden og dennes betydning for idéen om danskhed. Herefter nationalismen i 1800-tallet og nutidens politiske brug af nationalisme. Du øver at lave problemstillinger.
Tidsforbrug: Ca. 15 timer

Demokrati, industrialisering og den danske velfærdsstat
Her skal du læse om den danske demokratiseringsproces og industrialiseringen. Disse to faktorer banede vejen for at skabe en velfærdsstat. Du øver at lave problemstillinger med inddragelse af kildekritik.
Tidsforbrug: Ca. 20 timer

Verden og Vesten
Her skal du fordybe dig i de tanker og begivenheder, der førte til imperialismen, og hvordan kolonierne efter mange år fik deres selvstændighed. Her trænes eksamen.
Tidsforbrug: Ca. 20 timer

Historieopgaven
Her skal du skrive en akademisk opgave i et af emnerne fra modul 1-4, herunder indsamle litteratur og kilder til at lave en historisk undersøgelse. Her bliver du introduceret til at skrive en akademisk opgave.
Tidsforbrug: Ca. 25 timer

Den kolde krig med udblik til Danmark
Her skal du fordybe dig i de faktorer, der startede den kolde krig, og læse om hvordan den kolde krig udviklede sig for både verden og Danmark. Her trænes eksamen.
Tidsforbrug: Ca. 20 timer

Eksamen

Eksamen er mundtlig. 90 minutters forberedelse til at bearbejde ukendte bilag på 3-4 normalsider. Du skal formulere og besvare 2-3 relevante problemstillinger, som du fremlægger for lærer og censor. Eksaminationen er 30 minutter inkl. votering og karaktergivelse.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!