Historie 0-B

Historie handler om at forstå fortiden, ved at læse om vigtige begivenheder og kendetegn ved en historisk periode. Historie fokuserer på både at skabe sammenhæng i historien og træne evnen til kritisk tekstlæsning – herunder kildekritik.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Historie 0-B er et fag, der hjælper dig til at forstå årsagerne til hvorfor verden ser ud som den gør. Faget beskæftiger sig med alle andre fag både samfundsfag, naturvidenskabelige fag, kunstneriske fag og sprogfag.

Historisk baggrundsviden central at have for at forstå samfundets grundsten fx demokratiet og retssystemet.

Desuden er det i historie du lærer at være kildekritisk, hvilket er en vigtig kompetence at have i en med fake news, hurtige nyheder og phishing.

Historie 0-B er krav til en fuld HF-eksamen.

Hvad lærer jeg?

  • At forstå den udvikling, der har ført til at Danmark og verden er blevet som den er
  • Metoder til at kunne gennemskue det du møder i din hverdag både i nyheder, på de sociale medier og i fiktionens verden

Hvordan foregår eksamen?

Eksamen er mundtlig. 90 minutters forberedelse til at bearbejde ukendte bilag på 3-4 normalsider. Du skal formulere og besvare 2-3 relevante problemstillinger, som du fremlægger for lærer og censor. Eksaminationen er 30 minutter inkl. votering og karaktergivelse.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve. Det kan være en fordel at have haft Dansk A forinden eller samtidigt med du tager historie på b-niveau.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse historie 0-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.