Biologi 0-C

Hvorfor ser vi ud som vi gør? Det kan biologi og genetikken som er en af biologien give dig nogle svar på.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Med en eksamen i biologi 0-C har du et grundlæggende kendskab til biologiske processer hos både mennesker, dyr. Kort sagt får du meget mere viden om naturen.

Hvad lærer jeg?

Du vil opnå en indsigt i væsentlige biologiske sammenhænge. Du vil få erfaring i at indsamle, behandle og formidle biologisk information. Der er laboratorieøvelser, hvor du vil lære at undersøge konkrete biologiske problemstillinger fx måling af blodtryk, bestemmelse af blodtype og vandløbsundersøgelse. Du lærer at forholde dig analyserende og nuanceret i forhold til sundhed, miljø og bioteknologi.

Hvordan foregår eksamen?

Biologi 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen der varer 24 minutter. Du får 24 minutters forberedelse før den mundtlige eksamen.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

En bestået eksamen fra folkeskolen med 9.klasse/G-niveau naturfag eller biologi.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse biologi 0-C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.