Biologi 0-C

Hvorfor ser vi ud som vi gør? Det kan biologi og genetikken som er en af biologien give dig nogle svar på.

Hvad kan du bruge faget til?

Med en eksamen i biologi 0-C har du et grundlæggende kendskab til biologiske processer hos både mennesker, dyr. Kort sagt får du meget mere viden om naturen.

Hvad lærer du?

Du vil opnå en indsigt i væsentlige biologiske sammenhænge. Du vil få erfaring i at indsamle, behandle og formidle biologisk information. Der er laboratorieøvelser, hvor du vil lære at undersøge konkrete biologiske problemstillinger fx måling af blodtryk, bestemmelse af blodtype og vandløbsundersøgelse. Du lærer at forholde dig analyserende og nuanceret i forhold til sundhed, miljø og bioteknologi.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Biologi 0-C som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Biologi 0-C som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Biologi 0-C som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Biologi 0-C som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

I dette fag er der kursusdage, hvor du fysisk skal møde på skolen. Læs mere.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Biologi C består af seks forløb:

Kroppen: Du er hvad du spiser!
Du får i starten af faget viden om mad og sundhed. Du lærer også hvordan din krop bruger maden til at vedligeholde sig selv og give dig energi. Du får indblik i hvordan usund livsstil kan påvirke din krop.
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Kroppens blod, hjerte og lunger
Du bygger videre på det første forløb og lærer mere om kroppens opbygning og funktion. Du får også indblik i hvorfor motion er vigtigt.
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Sex og befrugtning
Du lærer om sex, hvordan kønsorganerne virker, og om kønssygdomme. Du lærer også hvorfor og hvordan to mennesker har det med at blive til tre eller flere.
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Naturen og dens skrøbelighed
I dette forløb lærer du om naturen og dyrelivet! Du lærer om vigtige naturprocesser og hvorfor det er vigtigt at passe på naturen.
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Genetik - Arv og mutationer
Du lærer, hvorfor vi ligner vores forældre. Du lærer også at forudse hvorfor nogle børn får forældrenes sygdomme, mens andre ikke gør.
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Bioteknologi - Når viden om DNA kan bruges til endnu mere
Hvad er gensplejsning, og hvorfor synes nogle det er en god idé mens andre ikke gør? Hvordan virker en coronatest, og hvorfor kan en DNA-test afsløre en mulig forbrydelse? Alt dette og meget mere lærer du i dette sidste forløb.
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Laboratoriekursus og rapportskrivning
Tidsforbrug: ca. 20 timer

 

Ekamen

Biologi 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen der varer 24 minutter. Du får 24 minutters forberedelse før den mundtlige eksamen.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!