Dansk 0-A

Dansk 0-A er et bredt fag hvor du undersøger sprog og kommunikation, medier og litteratur gennem analytiske værktøjer og træner både mundtlig og skriftlig formidling.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Hvad enten du har en fremtid som sygeplejer eller socialrådgiver, iværksætter eller instruktør, pædagog eller paramediciner, arbejdsløs eller aktiespekulant, folketingspolitiker eller fodtøjsfabrikant, vil du bruge den sprog- og kommunikationsbevidsthed som er kernen i danskfaget!

Hvad lærer jeg?

  • At analysere og fortolke fiktionstekster som digte, romaner, malerier, noveller og film
  • At analysere faktatekster som dokumentarfilm, hjemmesider, taler, nyhedsformidling, kampagner og blogs
  • At undersøge sprogbrug ud fra dens formål og sammenhæng
  • At formidle dine iagttagelser og faglige pointer flydende i skrift og tale
  • At håndtere informationer og forholde dig kritisk til dem
  • At forstå sammenhængen mellem tekst og kontekst

Hvordan foregår eksamen?

Dansk 0-A afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen.

Mundtlig eksamen varer cirka 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du en times forberedelse.

Til den skriftlige prøve har du 5 timer til at skrive en artikel på 3-4 sider.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse dansk 0-A her.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.