Dansk 0-A

Dansk 0-A er et bredt fag hvor du undersøger sprog og kommunikation, medier og litteratur gennem analytiske værktøjer og træner både mundtlig og skriftlig formidling.

Sara, som er lærer på Dansk 0-A, fortæller i denne video om faget.

Hvad kan du bruge faget til?

Hvad enten du har en fremtid som sygeplejer eller socialrådgiver, iværksætter eller instruktør, pædagog eller paramediciner, arbejdsløs eller aktiespekulant, folketingspolitiker eller fodtøjsfabrikant, vil du bruge den sprog- og kommunikationsbevidsthed som er kernen i danskfaget!

Hvad lærer du?

  • At analysere og fortolke fiktionstekster som digte, romaner, malerier, noveller og film
  • At analysere faktatekster som dokumentarfilm, hjemmesider, taler, nyhedsformidling, kampagner og blogs
  • At undersøge sprogbrug ud fra dens formål og sammenhæng
  • At formidle dine iagttagelser og faglige pointer flydende i skrift og tale
  • At håndtere informationer og forholde dig kritisk til dem
  • At forstå sammenhængen mellem tekst og kontekst

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Dansk 0-A som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen. Holdet er helårsligt og starter i august med eksamen i maj/juni året efter. Du kan tilmelde dig faget fra februar.

Dansk 0-A som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Dansk 0-A som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Dansk 0-A som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas hvor der ligger et forløb klar som du skal følge. Du lærer om dansk sprog, litteratur og medier både i nutiden og i en historisk kontekst, og du bliver trænet i analyse af billeder, film, drama, lyrik, epik og samtale. Gennem arbejdet med opgaverne udvikler du din egen udtryksfærdighed, både mundtligt og skriftligt. Derfor vil du både besvare quizzer, aflevere videoer og skriftlige produkter og mødes med din lærer online i dansk A på e-learning.  Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Dansk 0-A består af ni forløb:

Fakta, fiktion og tekstens jeg
Du lærer hvad der karakteriserer faktatekster og fiktionstekster og at forholde dig kritisk og nuanceret til det ’jeg’ der optræder i teksten. Der er fokus på digte og nyhedsartikler.
Tidsforbrug: ca. 25 timer 

Korte fiktionstekster
Du får styr på hovedgenrerne, og vi arbejder med danskfaglig analyse og fortolkning af noveller og kortfilm.
Desuden får du et overblik over dansk litteraturhistorie som fundament for dit videre arbejde med litteratur fra forskellige perioder.
Tidsforbrug: ca. 20 timer

Den politiske medietekst
I dette emneforløb kombineres retorik og argumentation med billed- og filmanalyse. Der er fokus på hvordan afsender vælger at formidle sine politiske budskaber, og hvordan de påvirker os som modtager.
Tidsforbrug: c
a. 40 timer 

Lyrik og lyriske virkemidler
Gennem ældre og nyere digte får du styr på metaforer, rimstruktur, litterære figurer og reflekterer over hvordan man egentlig skal gribe et digt an? Til sidst læser du en hel digtsamling!
Tidsforbrug: c
a. 50 timer 

Skriftlig formidling i artikel
Gennem skriftlige øvelser træner vi at formidle et stof til en læser i artikelform – ikke mindst egne analytiske pointer.
Tidsforbrug: c
a. 40 timer 

Litteraturhistorisk fokus: Romantikken
Man kan ikke have dansk uden at læse H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger og N.F.S. Grundtvig! I dette forløb dykker vi ned i perioden romantikken og ser på dens baggrund og særtræk – og læser en roman.
Tidsforbrug: c
a. 50 timer 

Slægt, tro og ære
Vi arbejder med tekster der handler om slægt, tro og ære fra forskellige perioder og sammenligner deres brug af de tre begreber for at opnå en større forståelse af individets og litteraturens plads i samfundet gennem tid.
Tidsforbrug: c
a. 40 timer 

Sproglig iagttagelse og samtaleanalyse
I dette forløb lærer du samtaleanalysens begreber og undersøger samtaler fra dramaer, fiktionsfilm og dokumentarfilm ved hjælp af disse begreber. Du bliver nok også klogere på din egen kommunikation i hverdagen.
Tidsforbrug: c
a. 40 timer 

Realisme, modernisme og eksamensforberedelse
I dette sidste forløb lærer du om modernisme og realisme i et kulturhistorisk perspektiv samtidig med at der trænes grundigt til mundtlig og skriftlig eksamen.
Tidsforbrug: c
a. 60 timer 

Eksamen

Dansk 0-A afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen.

Mundtlig eksamen varer cirka 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du en times forberedelse.

Til den skriftlige prøve har du 5 timer til at skrive en artikel på 3-4 sider.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!