Geografi 0-C

Geografi omhandler naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et aktuelt og samfundsmæssigt perspektiv.

Hvad kan du bruge faget til?

Geografi er på nuværende tidspunkt ikke adgangsgivende til nogen fag på de videregående uddannelser, men du skal have faget for at få en fuld HF.

Hvad lærer du?

I geografi på 0-C-niveau lærer du at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater.

I arbejdet med de geofaglige spørgsmål gennemgår I også naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling og sætter lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Geografi 0-C som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Geografi 0-C som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Geografi 0-C som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Geografi 0-C som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får oplever du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

I dette fag er der kursusdage, hvor du fysisk skal møde på skolen. Læs mere.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Geografi C består af 6 forløb:

Jordens dynamik
Du vil lære om: Jordens opbygning i detaljer, Jordens magnetfelt, dannelse af forskellige bjergarter. Pladetektonik, vulkantyperne: Kegle = stratovulkan, skjoldvulkan, sprækkevulkan og hotspot. Jordskælv samt anvendelsen af en seismograf, og konstruere et richtertal. Hvordan kort er konstrueret, og hvordan man kan anvende dem.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Vejr og klima
Du vil lære om: atmosfærens sammensætning, og diskutere dens betydning, den globale fordeling af tryk og vinde, vejr og klima, Albedo, global nedbørsfordeling, ITK, Klimazoner og plantebælter, drivhuseffekt, Grønlandspumpen, klimatiske konsekvenser af øget drivhuseffekt. Aflæse og anvende grafer og diagrammer, inddrage hvordan befolkningen/mennesker påvirkes i de enkelte problemstillinger.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Indlandsisen
Du vil lære om at: beskrive og identificere de forskellige dele af en gletsjer, forklare hvordan Indlandsisen bliver påvirket af det skiftende klima, redegøre for de forskellige beviser, der bliver præsenteret i SPRINTT, diskutere vigtigheden af gletsjerne og klimaet på økosystemerne i havet omkring Arktis.
Tidsforbrug: ca. 13 timer

Vand og miljø
Du vil lære om: vandets kredsløb i detaljer, vandbalanceligningen, hydrotermfigurer, konvektionsregn, frontnedbør og stigningsregn, porøsitet og permeabilitet, grundvandsdannelse, krav til vores drikkevand, vandets behandling på vandværkerne, flade- og punktforurening, gødning og pesticider, vandbesparende tiltag, vandmiljøplanerne, spildevand.
Tidsforbrug: ca. 13 timer

Energi
Du vil lære om: kulstofkredsløbet, energikredsløbet, olie og gasdannelse og diskutere tilhørende forureningsproblemer, vedvarende energiformer samt fordele og ulemper ved disse, CO2–neutrale, 1. og 2. generations energiformer samt deres fordele og ulemper, begreberne ressource og reserve og hvad der påvirker deres størrelse, Kyotoaftalen og diskussion af de opnåede resultater, de store linjer i EU og Danmarks energipolitik, energibesparende tiltag.
Tidsforbrug: ca. 13 timer

Demografi og befolkning
Du vil lære om: globalisering - fordele og ulemper, den demografiske transitionsmodel, den demografiske transition i DK, Malthus' teori, befolkningsligningen, migration; intern og international, sundhed og dødsårsager, befolkningspyramider, fødevareproduktion, den grønne revolution, befolkningspolitikker.
Tidsforbrug: ca. 11 timer

 

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!