Billedkunst 0-C

I Billedkunst 0-C lærer du at forstå og bruge visuelle udtryk. Vi arbejder nemlig både teoretisk og praktisk med maleri, skulptur, fotografi, installation og arkitektur.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du udvikler dine kreative og innovative evner, og du lærer at forholde dig reflekteret og analytisk til den visuelle kultur, der omgiver os.

Det er kompetencer, der kan bruges i mange faglige sammenhænge.

Hvad lærer jeg?

I billedkunst 0-C lærer du at forstå forskellen mellem personlig smag og analytisk tilgang. Du lærer at eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse visualiseringsopgaver, og at forklare valg og fravalg i æstetiske processer. Du lærer også at udvælge, sammenligne og undersøge et relevant visuelt og rumligt materiale med udgangspunkt i en problemstilling og at samle og formidle resultater af undersøgelser.

Hvordan foregår eksamen?

Billedkunst 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter og du har 60 minutters forberedelse.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid, sted og tilmelding

Gå til tilmelding og vælg hvor, hvornår og hvordan du vil læse faget.

Gå til tilmelding