Religion 0-C

Religion på 0-C-niveau handler om forskelle og ligheder inden for de enkelte religioner og religionerne imellem. Du kommer til at beskæftige dig med kristendom, islam samt to andre religioner. Du kommer også til at arbejde med religiøse fænomener som myter og ritualer.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Religion på 0-C-niveau giver dig et kendskab til, hvad religion er. Du vil kunne identificere forskellige religiøse kulturer i samfundet, du lever i, med en faglig tilgang. Faget kan bruges i din videre uddannelse eller på arbejdsmarkedet, hvor du vil møde mennesker med forskellige religioner og religiøse opfattelser.

Hvad lærer jeg?

Religionsfaget arbejder med forskellige kompetencer som digitale kompetencer, globale kompetencer, innovative kompetencer og karrierekompetencer.

I religionsfaget lærer du bl.a. at:

  • Kunne redegøre for forskellige religioner og religionsfaglige emner
  • Karakterisere, analysere, diskutere og vurdere forskelligt religionsfagligt materiale som tekster, billeder, hjemmesider, artefakter og bygningsværker
  • Skelne mellem forskellige synsvinkler herunder religiøse og sekulære synsvinkler
  • Opstille, bearbejde og besvare forskellige religionsfaglige problemstillinger

Hvordan foregår eksamen?

Religion 0-C afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du skal lave en religionsfaglig analyse af en ukendt tekst eller andet religionsfagligt materiale, som du trækker inden forberedelsen.

Du har 24 minutters forberedelse, hvor du laver analysen og forbereder fremlæggelsen. Eksaminationen varer ca. 24 minutter.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse religion 0-C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.