Religion 0-C

Religion på 0-C-niveau handler om forskelle og ligheder inden for de enkelte religioner og religionerne imellem. Du kommer til at beskæftige dig med kristendom, islam samt to andre religioner. Du kommer også til at arbejde med religiøse fænomener som myter og ritualer.

Hvad kan du bruge faget til?

Religion på 0-C-niveau giver dig et kendskab til, hvad religion er. Du vil kunne identificere forskellige religiøse kulturer i samfundet, du lever i, med en faglig tilgang. Faget kan bruges i din videre uddannelse eller på arbejdsmarkedet, hvor du vil møde mennesker med forskellige religioner og religiøse opfattelser.

Hvad lærer du?

Religionsfaget arbejder med forskellige kompetencer som digitale kompetencer, globale kompetencer, innovative kompetencer og karrierekompetencer.

I religionsfaget lærer du bl.a. at:

  • Kunne redegøre for forskellige religioner og religionsfaglige emner
  • Karakterisere, analysere, diskutere og vurdere forskelligt religionsfagligt materiale som tekster, billeder, hjemmesider, artefakter og bygningsværker
  • Skelne mellem forskellige synsvinkler herunder religiøse og sekulære synsvinkler
  • Opstille, bearbejde og besvare forskellige religionsfaglige problemstillinger

Tilmeld dig faget

Mere om faget

Religion 0-C som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Religion 0-C som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Religion 0-C som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Religion 0-C som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får oplever du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Religion C består af 6 forløb:

Religionsfaget
Her lærer du nyttige modeller og begreber du kan bruge i dit faglige arbejde med religion. Du skal bl.a. vurdere religion hos bandemedlemmer i El-Salvador og analysere den kristne skabelsesmyte.
Tidsforbrug: ca. 13 timer

Kristendom – en global religion
Her bliver du klog på kristendommens historie, de tre hovedretninger og trosforestillinger. Du skal arbejde med Bibeltekster, analysere kunst og lave din egen undersøgelse om kristendom i et selvvalgt land.
Tidsforbrug: ca. 13 timer

Islam
Her lærer du om islams udvikling, trosforestillinger og vigtigste ritualer. Du skal bl.a. lave en ritualanalyse af pilgrimsrejsen og undersøge hvordan man i islam forholder sig til klimakrisen.
Tidsforbrug: ca. 13 timer

Ase-Vanetro – i Vikingetiden og i dag
Her skal du lære om gudedyrkelsen blandt vikingerne og hvordan de samme guder dyrkes i dag. Du skal bl.a. arbejde med skabelsesberetningen og analysere klip fra serien ”Vikings”.
Tidsforbrug: ca. 13 timer

Kristendom i Danmark
Her skal du undersøge sammenhængen mellem religion og stat i Danmark. Du skal også lære om protestantisme, sekularisering, næstekærlighed samt lave dit eget feltarbejde i en kirke.
Tidsforbrug: ca. 13 timer

Buddhisme
Her lærer du om buddhismens oprindelse og udvikling. Du skal læse om Buddhas liv og analysere en af hans taler samt undersøge forskellige måder at praktisere buddhisme på.
Tidsforbrug: ca. 13 timer

 

 

Eksamen

Religion 0-C afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du skal lave en religionsfaglig analyse af en ukendt tekst eller andet religionsfagligt materiale, som du trækker inden forberedelsen.

Du har 24 minutters forberedelse, hvor du laver analysen og forbereder fremlæggelsen. Eksaminationen varer ca. 24 minutter.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!