Professionsrettede fagpakker som e-learning

En professionsrettet fagpakke består af fag, der er sammensat, så de passer til den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

Uanset om du ønsker at blive fx. pædagog, socialrådgiver eller bioanalytiker, så har vi målrettet en pakke af fag, der passer til din drømmeuddannelse.

Du kan tage fagpakken som e-learning. Visse fag på e-learning har dog kursusdage, som forløber over to eller tre dage. Det er obligatorisk at deltage i dem alle for at kunne gennemføre faget.

E-learning er for dig der:

  • ønsker at tage din uddannelse online, for at få frihed og fleksibilitet i hverdagen
  • ønsker at starte på din uddannelse med det samme.

Læs mere om hvad e-learning er. 

 

Undervisningsstart og varighed

Vælger du at tage fagpakken som e-learning, kan du starte når det passer dig og ved tilmelding vælger du eksamenstidspunkt.

Tilmelding

Når du tilmelder dig, skal du huske at vedhæfte alle dine hidtidige uddannelsespapirer – 9. klasse, 10. klasse, grundforløbsbevis, uddannelsesbevis, 1.g/2.g eksamensprotokol og lignende. På den måde kan vi behandle din tilmelding.

Gå til tilmelding

Adgangskrav

Adgangskravet til fagpakken er, at du skal have gode karakterer i 9. klasse eller pæne karakterer i hvad der svarer til 10. klasse (det kan også være 1.g, grundforløb el. lign.).

Hvis du allerede har en gymnasial eksamen er det denne, du skal bruge til at søge optagelse på en videregående uddannelse – du vil ikke kunne tage en professionsrettet fagpakke.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte en studievejleder.

Studieaktivitet

Som kursist på e-learning er du studieaktiv, når du leverer de stillede opgaver til tiden. Overholder du ikke vores regler for studieaktivitet, mister du retten til at studere, du kan ikke indstilles til eksamen, og din SU vil omgående blive stoppet.

Læs mere om studieaktivitet på e-learning.

Økonomi og SU

Når du tilmelder dig en fagpakke betaler du et samlet deltagergebyr.
Når du har gennemført fagene med eksamen, får du beløbet tilbage. Læs mere om deltagerbetaling.

Du har mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du ikke forvejen har haft fagene. Læs mere om SU.

Sådan søger du ind på en videregående uddannelse

På nogle videregående uddannelser er adgangskravet, udover at du skal have bestået HF-fagene, at du skal have færdiggjort en erhvervsuddannelse. Andre videregående uddannelse kræver, at du har erhvervserfaring. Det er derfor vigtigt, at du går på www.ug.dk og ser på den uddannelse du drømmer om, og der ser på de specifikke adgangskrav.

På langt de fleste af de uddannelser, som fagpakkerne viser hen i mod, skal du søge optagelse den 15. marts kl. 12.00, det år du ønsker at starte på uddannelsen i august/september eller hvis du søger optagelse året efter i januar/februar. Du skal søge på optagelse.dk og du kan godt søge, selvom du er i gang med en professionsrettet fagpakke hos os, som bliver afsluttet i maj/juni det år, du søger.