Ergoterapeut

Vil du være ergoterapeut?

Fagpakken består af fagene dansk A, engelsk B, biologi C+B og samfundsfag C. I alt 33 timer om ugen.

Optagelse forudsætter, at du har ni måneders erhvervserfaring. Derudover skal du opfylde de generelle optagelsesbetingelser for HF enkeltfag. Det betyder, at det mindst skal være et år siden, du forlod folkeskolen. Læs mere på Uddannelsesguiden.

Du kan tage fagpakken i Albertslund.

Optagelse

Du skal have et fagligt niveau svarende til en god 9. klasse, 10. klasse, 1.g., afsluttet grundforløb eller lignende.
Du kan ikke optages før du har været ude af grundskolen (9.klasse, 10. klasse eller efterskole) i mindst et år.

Du må ikke gå på HF-enkeltfag samtidig med at du er igang med en anden uddannelse. Undtagelsen er hvis faget er en del af din nuværende uddannelse og dit uddannelsessted betaler fuld pris for faget. I det tilfælde skal din skole kontakte studievejledningen på Vestegnen HF & VUC, for at få dig tilmeldt.

Tilmelding

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Du skal også udfylde et ansøgningsskema, hvis du ønsker om at søge optagelse på vores sygeplejerskefagpakke. Download ansøgningsskemaet her.