Biologi C-B

Biologi handler om levende organismer og processerne de kan indgå i. Du lærer om teorierne og undersøger dem i praksis i laboratoriet.

Hvad kan du bruge faget til?

Du lærer om den naturvidenskabelige metode og hvis du overvejer noget inden for miljø, natur eller sundhedsområdet var det måske noget for dig?

Hvad lærer du?

Du lærer om celler, cellemembraner herunder cellemembranprocesser og om hvordan cellerne får energi til deres arbejde. Du lærer om hvorfor vi ser ud som vi gør og om DNA, arv og miljø. Du lærer om forskellige celletyper som eukayoter, prokayoter og virus. Du lærer om de energigivende stoffer og omsætning af disse i kroppen. Desuden indgår blodkredsløb og organsystemer også i undervisningen. Du lærer derudover hvordan vores gener bliver udtrykt til proteiner. Avelighedslære og mutationer og konsekvenserne af disse er også med i faget. Du kommer til at lave biologiske forsøg i laboratoriet og undersøgelser i naturen. Du bliver i stand til at forklare en sammenhæng mellem teori og hvad du finder ud af i praksis.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Biologi C-B som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Biologi C-B som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Biologi C-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Biologi C-B som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

I dette fag er der kursusdage, hvor du fysisk skal møde på skolen. Læs mere.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Biologi C-B består af syv forløb:

Celler
Du lærer i starten af faget om hvad en celle er, dens opbygning og om celleprocesser. Du lærer også om cellernes ligheder og forskelle. Resten af faget bygger videre på den viden du får i dette forløb.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Immunforsvaret
Immunforsvaret er så vigtigt, at hvis det ikke virker, bliver snydt eller bare ikke er ”klar til kamp”, bliver du syg. Du lærer en masse om immunsystemet, og om hvordan det kan forbedre sig selv.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Genetik
Du lærer, hvorfor vi ligner vores forældre. Du lærer også at forudse hvorfor nogle forældres sygdomme gives videre til børn, mens andre ikke gør. Du får også indblik I, hvordan arvemateriale kan bruges til at afgøre fadderskabssager og opklare forbrydelser.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Evolution
I dette forløb lærer du om evolutionsteorien, som beskriver hvordan livet har udviklet sig over tid. Du lærer også om begreberne naturlig og kunstig selektion, som handler om forudsætningerne for at overleve.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Kroppen
Dette forløb handler det om hvordan vores krop virker. Du lærer om både enzymer, organerne i kroppen og de næringsstoffer kroppen skal bruge for at vedligeholde sig selv.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Nervesystemet
Forløbet handler om hvordan vores nervesystem og hjernen er opbygget og fungerer. Du lærer også om hvordan hjernen styrer kroppens funktioner.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Det skrøbelige økosystem
Vi mennesker påvirker naturen på godt og ondt. I dette afsnit får du derfor indblik i nogle af de centrale processer og kredsløb, der er afgørende for at naturen er i balance.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Eksamen

Biologi C-B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer ca. 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du ca. 60 minutters forberedelse.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på C-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!