Biologi C-B

Biologi handler om levende organismer og processerne de kan indgå i. Du lærer om teorierne og undersøger dem i praksis i laboratoriet.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du lærer om den naturvidenskabelige metode og hvis du overvejer noget inden for miljø, natur eller sundhedsområdet var det måske noget for dig?

Hvad lærer jeg?

Du lærer om celler, cellemembraner herunder cellemembranprocesser og om hvordan cellerne får energi til deres arbejde. Du lærer om hvorfor vi ser ud som vi gør og om DNA, arv og miljø. Du lærer om forskellige celletyper som eukayoter, prokayoter og virus. Du lærer om de energigivende stoffer og omsætning af disse i kroppen. Desuden indgår blodkredsløb og organsystemer også i undervisningen. Du lærer derudover hvordan vores gener bliver udtrykt til proteiner. Avelighedslære og mutationer og konsekvenserne af disse er også med i faget. Du kommer til at lave biologiske forsøg i laboratoriet og undersøgelser i naturen. Du bliver i stand til at forklare en sammenhæng mellem teori og hvad du finder ud af i praksis.

Hvordan foregår eksamen?

Biologi C-B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer ca. 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du ca. 60 minutters forberedelse.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har bestået faget på C-niveau eller naturfagspakken.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse biologi C-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.