En fuld HF som enkeltfag på e-learning

Fuld HF på to, tre eller flere år

Hvis du vælger enkeltfag på e-learning, kan du tage en fuld HF-eksamen online. Det giver dig frihed og fleksibilitet i hverdagen.
Du kan at tage uddannelsen over to, tre eller flere år.  At tage en fuld HF som enkeltfag på e-learning er en god idé, hvis du har travlt med fx arbejde, børn eller sport og derfor kan uddannelsen når det passer dig og i dit tempo.

Fordelene ved at tage en fuld HF som enkeltfag er:

  • Du vælger selv, hvornår du vil tage hvilke fag
  • Du kan have perioder med mange timer og perioder med få timer
  • Du læser online, men du kan også supplere fag med holdundervisning på skolen
  • Du ønsker at starte på din uddannelse med det samme.

Læs mere om hvad e-learning er.

Sådan sammensættes en fuld HF-eksamen som enkeltfag

En fuld HF-eksamen som enkeltfag sammensættes af 10 obligatoriske fag og 3-5 valgfag, som kombineres efter nogle særlige retningslinjer. Vi anbefaler at du sammen med en vejleder sammensætter din HF, så den passer dig.

Se overblikket over en fuld HF her

Du skal også skrive en større skriftlig opgave (SSO) og lave et tværfagligt eksamensprojekt på det sidste år af din fulde HF.

Optagelse

Du skal have et fagligt niveau svarende til en god 9. klasse, 10. klasse, 1.g., afsluttet grundforløb eller lignende.
Du kan ikke optages før du har været ude af grundskolen (9.klasse, 10. klasse eller efterskole) i mindst et år.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte en studievejleder.

Studieaktivitet

Som kursist på e-learning er du studieaktiv, når du leverer de stillede opgaver til tiden. Overholder du ikke vores regler for studieaktivitet, mister du retten til at studere, du kan ikke indstilles til eksamen, og din SU vil omgående blive stoppet.

Læs mere om studieaktivitet på e-learning.

Økonomi og SU

Du betaler et deltagergebyr pr. fag du tilmelder dig. De fleste fag koster 550 kr., men der er enkelte der koster 1400 kr. Afslutter du en fuld HF eller visse professionsrettede fagpakker, kan du søge om tilbagebetaling af dit gebyr.

Du kan søge SU, hvis du har 23 timer om ugen. Hvis du har et barn under 7 år, som bor hos dig, kan du søge SU, hvis du har 17 timer eller derover.

Læs om betingelserne for SU.

Få dit HF-bevis

Når du har taget alle dine fag og skal lukke dit fulde HF-bevis, skal udfylde denne formular.
Når du udfylder formularen har du også mulighed for at ansøge om at få tilbagebetalt dine deltagergebyrer. Du får først gebyrerne tilbage efter at du har lukket dit fulde HF-bevis og kun for de fag, som indgår i dit fulde HF-bevis.