9./10. klasse (AVU) som e-learning

For dig der gerne vil videre!
9./10. klasse (AVU) som e-learning er undervisning særligt mål­rettet voksne over 25 år. Uddannelsen er for dig, der gerne vil videre på en erhvervsuddannelse, vil på HF eller tættere på job, men som mangler folkeskolens afgangsprøve eller fag på 9. eller 10. klasses niveau. Uddannelsen er også for dig, der vil blive bedre til at læse, skrive, tale, forstå og indgå i samtaler med andre.

9./10. klasse (AVU) som e-learning er for dig der:

 • vil forbedre dine kvalifikationer, for at komme videre
 • mangler fag på 9./10. klasses niveau
 • ønsker at tage din uddannelse online, for at få frihed og fleksibilitet i hverdagen
 • ønsker at starte på din uddannelse med det samme.

Læs mere om hvad e-learning er.

Du kan også tage fag som holdundervisning på skolen. Du vælger det, der passer bedst ind i dit liv.

Der findes tre niveauer inden for AVU

 • Basispakken, som gør dig klar til 9. klasse
 • 9. klasse, som svarer til G niveau
  Her er kernefagene Dansk G, Dansk som andetsprog G, Engelsk G og Matematik G. Valgfagene er Naturvidenskab G og Samfundsfag
 • Her er kernefagene Dansk FED, Dansk som andetsprog FED, Engelsk FED og Matematik FED. Valgfagene er Naturvidenskab FED og Samfundsfag D

Alle niveauerne kan tage som e-learning.

Udvalget af fag

Vi har en række fag på e-learning, som du kan tilmelde dig.

Se fag og niveauer

Tilmelding

For at blive tilmeldt på fag på 9./10. klasses niveau skal du være 25 år eller derover. Optagelse sker efter en individuel vurdering i forbindelse med din tilmelding.

Undtagelser:

Der er nogle undtagelser fra 25-årsreglen.  Er du ung og mellem 18 og 24 år vil du fortsat kunne tage AVU-fag hvis:

 • Du er og vedbliver med at være i beskæftigelse mindst 20 timer/ugen – her er der dog ikke mulighed for at få SU
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse, men har behov for faglig opkvalificering inden for specifikke fag
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse, for eksempel HF (også på enkeltfag), men har behov for at kunne følge et enkelt fag på AVU, fx matematik eller engelsk for at kunne klare det gymnasiale niveau. Der kan højest tages 1 fag på AVU-niveau hvert halvår
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.

Vi anbefaler, at du taler med en studievejleder omkring dine muligheder. Kontakt en studievejleder.

Tilmeld dig online

Studieaktivitet

Som kursist på e-learning er du studieaktiv, når du leverer de stillede opgaver til tiden. Overholder du ikke vores regler for studieaktivitet, mister du retten til at studere, du kan ikke indstilles til eksamen, og din SU vil omgående blive stoppet.

Læs mere om studieaktivitet på e-learning.

Økonomi og SU

Der er deltagerbetaling. Se priserne når du tilmelder dig.

Du har mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Dog tidligst fra d. 1. august. Læs mere om SU.

Fremtidsmuligheder med en AVU

Alle erhvervsuddannelser kræver, at du har bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau, og med en almen forberedelseseksamen dansk D, engelsk D, matematik D – samt naturvidenskab og samfundsfag på niveau G eller D, har du mulighed for at søge om optag på HF.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du  har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan vi hjælpe dig med at søge Specialpædagogisk støtte (SPS). Læs mere.