Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan du søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

Hvem

Kursister med disse udfordringer kan ansøge om støtte:

 • Ordblindhed
 • Talblindhed
 • Psykiske vanskeligheder (depression, ADHD, mm.)
 • Døve eller hørehæmmede
 • Blinde eller svagsynede
 • Bevægelseshandicap
 • Kronisk eller alvorlig sygdom.

Hvad

Du kan få bl.a. få hjælp til:

 • Strukturere din hverdag
 • Øve dig i at sidde i rum med flere kursister
 • Danne dig et overblik over dine opgaver
 • Øve noteteknik
 • Øve din mundtlige præsentation
 • Forberede dig til eksamen

Du kan også få IT-hjælpemidler, specialstole eller andet til din indlæring, læseforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Hvordan

Ønsker du at ansøge om specialpædagogisk støtte, henvender du dig til Sevgi Aksoy på sa@vucv.dk.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om specialpædagogisk støtte på spsu.dk.