Nøgletal

Her finder du nogle af skolens nøgletal.
Nøgletallene omfatter seneste årsrapport samt udtræk fra Børne- og Undervisningsministeriets database.

VUCV's årrapport

Hvert år udgiver vi en årsrapport, hvor du bl.a. kan få et overblik over skolens økonomi, antal årselever og resultater.

Revisionsprotokollat 2022

Karakterer

Karaktergennemsnittet fortæller om niveuet inden for det pågældende udbud.

I 2021 (senest opgjorte) var karaktergennemsnittet:

 • 6,4 for elever på HF2
 • 7,5 for kursister på HFE

Se mere om HFE i Børne- og Undervisningsministeriets database

Fuldførelsesprocent

Fuldførelsesprocent fortæller, hvor mange der gennemfører deres uddannelse på VUCV.

I 2019/2020 (senest opgjorte tal) var fuldførelsesprocenten:

 • For elever på HF2: 68%
 • For kursister på HFE:
  • Ordinær: 79,8%
  • E-learning: 70,2%

Frafaldet er opgjort for CPR-kursister.

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse fortæller hvor høj en procentdel af vores elever/kursister der forsætter på en videregående uddannelse inden for 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse.

I 2017/2018 (senest opgjorte tal) var overgangen til uddannelse fra HF2:

 • Korte videregående uddannelser: 14%
 • Mellemlange videregående uddannelser: 44,2%
     Professionsbachelorer: 27,9%
     Akademiske bachelorer: 16,3%
 • Ingen overgang: 16,3%

Se mere i VUCVs årsrapport

Jf. Børne- og Undervisningsministeriet er det ikke et krav, at offentliggøre overgang til uddannelse inden for andre udbud end nævnte. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Udannelsesstatistik for HF

Se overbliksvisning for HF.

Uddannelsesstatestik