Undervisningsmiljøvurdering

Vestegnen HF & VUC’s undervisningsmiljøvurdering redegør for sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedr. psykiske og æstetiske miljø på skolen.

 

Rapporten er under udarbejdelse…