Strategi og indsatsområder

Vestegnen HF & VUC er strategisk fokuseret på VUC’s formål, så vi skal med kursisten i centrum være en ny chance for unge og voksne, der har brug for en chance til for at få en uddannelse. Derfor er vores mission, at vi skal gøre en markant forskel for vores kursister.

Vi er stærkt funderet i værdier om

  1. respekt og anerkendelse
  2. faglighed og dannelse
  3. udvikling og kvalitet.

Vi tror på, at den enkeltes potentiale forløses i forpligtende fællesskaber mellem kursister og mellem kursister og ansatte. Vores uddannelser er helhedsorienterede og skal både danne og uddanne.

Vi har fokus på de voksne og tilbyder et voksenpædagogisk miljø, hvor vi tør stille krav til hinanden, hvor vi er rummelige og mangfoldige, og hvor vi ser forskellighed som en ressource.

I både private og offentlige virksomheder er der et behov for stadig uddannelse gennem arbejdslivet. Særligt de ufaglærte, ledige såvel som beskæftigede, kan have udbytte af efteruddannelse i form af styrkede færdigheder i læsning, skrivning, matematik, engelsk og IT. Også mange ordblinde på arbejdsmarkedet kan have gavn af at udvikle deres færdigheder. Derfor er vi i stadig dialog med virksomheder, faglige organisationer og andre uddannelsesinstitutioner om at udvikle praksisnære og skræddersyede forløb for beskæftigede og ledige.

Vi er optagede af IT og ny teknologi som et centralt middel i læring og som en central del af vores kursisters hele liv. Derfor udvikler vi hele tiden ny pædagogik, der via brug af IT og ny teknologi understøtter uddannelsen og dannelsen af vores kursister.

Overordnede planer og strategier

Vestegnen HF & VUC, strategi 2019-2022
Ledelsesgrundlag for Vestegnen HF & VUC
Kodeks for demokratisk deltagelse
Retningslinjer for fastholdelse, rummelighed og studieaktivitet

Indsatsområder

Strategiske indsatsområder for 2020

Resultatkontrakter

Fra 2019 er resultatlønskontrakt pga. overgang til ny chefaftale bortfaldet.