Strategi

Vestegnen HF & VUC er sat i verden for at give unge og voksne nye muligheder.”Sådan indleder vi vores mission på Vestegnen HF & VUC. Denne opgave løser vi med udgangspunkt i VUC’s formål og lovgrundlag, stærkt forankret i vores lokalsamfund, i tætte partnerskaber med både kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.Vores ambition er at gøre en forskel for vores kursister og elever. Vi vil gennem uddannelse, dannelse og stærke fællesskaber i en tryg og mangfoldig ramme, bidrage til kursisters læring, udvikling og trivsel.Vores praksis er bundet op i tre ting:

  • Et stærkt voksenpædagogisk fundament, hvor vi har fokus på deltagelse, foretagsomhed og ligeværdighed, hvor læring kan finde sted gennem hele livet, og hvor flest muligt gennemfører deres uddannelse
  • En høj faglighed der udvikles i forpligtende fællesskaber og en stærk kollegialitet og en klar organisatorisk ramme
  • Et samarbejde i eksterne partnerskaber, der gør at vi tør arbejde fleksibelt både hvad angår tid, sted og tilrettelæggelsesformer

Vi er en skole og en organisation der gennem sikker drift skaber plads til strategisk udvikling. Vi har derfor udviklet en klar strategi, der skal skabe retning i Vestegnen HF & VUC’s udvikling i de kommende fem år.

Overordnede planer og strategier

Vestegnen HF & VUC, strategi 2027

Ledelsesgrundlag for Vestegnen HF & VUC
Kodeks for demokratisk deltagelse
Retningslinjer for fastholdelse, rummelighed og studieaktivitet

 

Resultatkontrakter

Fra 2019 er resultatlønskontrakt pga. overgang til ny chefaftale bortfaldet.