Bestyrelse

Her finder du en oversigt over medlemmerne af Vestegnen HF & VUC’s bestyrelse samt seneste referater fra bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmedlemmer

  • Jette Runchel, Konstitueret formand – udpeget ved selvsupplering.
  • Kasper Bjering Søby Jensen – udpeget af Kommunalbestyrelserne i Regionen.
  • Flemming Østergaard Hansen – udpeget af Rødovre Kommune.
  • Malene Hyldgaard Benson – udpeget af Vallensbæk Kommune.
  • Paw Østergaard Jensen – udpeget af Albertslund Kommune.
  • Kirsten Balle – Københavns Professionshøjskole.
  • Camilla Winther Waring – udpeget af medarbejderne, med stemmeret.
  • Toke Thymann – udpeget af medarbejderne, uden stemmeret.
  • Kamilla Thorst Jensen – udpeget af kursisterne, med stemmeret.
  • Sarah Lip Hansen – udpeget af kursisterne, uden stemmeret.

Referater inkl. dagsorden fra bestyrelsesmøder