Bestyrelse

Her finder du en oversigt over medlemmerne af Vestegnen HF & VUC’s bestyrelse samt seneste referater fra bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmedlemmer

Jette Kammer Jensen, Formand – udpeget af Albertslund Kommune.

Jette Runchel, Næstformand – udpeget ved selvsupplering.

Kasper Bjering Søby Jensen – udpeget af Kommunalbestyrelserne i Regionen.

Flemming Østergaard Hansen – udpeget af Rødovre Kommune.

René Sigaard Mikkelsen – udpeget af Vallensbæk Kommune.

Kirsten Balle – Københavns Professionshøjskole.

Camilla Winther Waring – udpeget af medarbejderne, med stemmeret.

Toke Thymann – udpeget af medarbejderne, uden stemmeret.

Kamilla Thorst Jensen – udpeget af kursisterne, med stemmeret.

Emma-Ofelia Dreyer – udpeget af kursisterne, uden stemmeret.

Tue Christian Sanderhage – Direktør, Vestegnen HF & VUC.

May Brandt, Vicedirektør, Vestegnen HF & VUC.

Referater inkl. dagsorden fra bestyrelsesmøder