Kursistråd

Kursistråd på Vestegnen HF & VUC

På Vestegnen HF & VUC deltager rigtig mange kursister aktivt i skolens liv, også uden for undervisningen. Det gavner særligt vores kursistråd.

Skolen har et aktivt kursistråd som etableres hvert år i august måned. Kursistrådet er repræsenteret med to medlemmer i skolens bestyrelse.

Kursistrådet nedsætter et festudvalg og et kulturudvalg, der står for at arrangere aktiviteter på skolen – herunder fester og fredagscaféer.

Rådet deltager desuden sammen med personalet i en række udvalg, som er vigtige for trivsel og udvikling på skolen. Det gælder udvalg vedr. indretning og om- og nybygning.

Kursistrådet kan kontaktes på kursistraad@vucv.dk

Albertslund

Kontaktperson for kursistrådet:

Niklas Marcus Hansen, chefen719@gmail.com

Rødovre

Kontaktperson for kursistrådet:

Mette Hoffman, mettehof1@gmail.com