Kursistråd

Kursistråd på Vestegnen HF & VUC

På Vestegnen HF & VUC deltager rigtig mange kursister aktivt i skolens liv, også uden for undervisningen. Det gavner særligt vores kursistråd.

Skolen har et aktivt kursistråd som etableres hvert år i august måned. Kursistrådet er repræsenteret med to medlemmer i skolens bestyrelse.

Kursistrådet nedsætter et festudvalg og et kulturudvalg, der står for at arrangere aktiviteter på skolen – herunder fester og fredagscaféer.

Rådet deltager desuden sammen med personalet i en række udvalg, som er vigtige for trivsel og udvikling på skolen. Det gælder udvalg vedr. indretning og om- og nybygning.

Kursistrådet består af:

Kamilla Thorst Jensen x21 (forperson)
Lærke Leisner (x21)
Katrine Ragna Mortensen (x21)
Sarah Lip Hansen (p23)
Siri Mundberg Sundstrøm (x23)
Trine Bundsgaard Magnussen (x23)
Isabella Lindholdt McCormick (x23)

Kontakt

Kursistrådet kan kontaktes på kursistraad@vucv.dk