Ernæring og sundhed

Vil du læse ernæring og sundhed?
Vil tilbyder et HF-forløb på et halvt år, der giver adgang til at søge ind på uddannelsen ernæring og sundhed.

Fagpakken indeholder følgende fag:

Bemærk: Med en bestået fagpakke er du ikke efterfølgende garanteret optag på den videregående uddannelse. Optagelse er betinget af, at du har den relevante erhvervsuddannelse/erhvervserfaring i forvejen. Det er altid en individuel vurdering fra uddannelsesstedets side. Du kan læse om adgangskrav til alle videregående uddannelser på www.ug.dk og her om EUX. Det er også en god ide at kontakte studievejledningen på de uddannelsessteder, hvor du overvejer at søge ind.

Optagelse

Dog skal du inden du bliver optaget på fagpakken have en af følgende erhvervsuddannelser: bager (trin 2), ernæringsassistent (trin 2), fitness manager (trin 2 i fitnessuddannelsen), gastronom (med specialer), gourmetslagter med specialer,  konditor (trin 2), slagter (med specialer), social- og sundhedassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse), tjener (trin 2).

Du skal have et fagligt niveau svarende til en god 9. klasse, 10. klasse, 1.g., afsluttet grundforløb eller lignende.
Du kan ikke optages før du har været ude af grundskolen (9.klasse, 10. klasse eller efterskole) i mindst et år.

Du må ikke gå på HF-enkeltfag samtidig med at du er igang med en anden uddannelse. Undtagelsen er hvis faget er en del af din nuværende uddannelse og dit uddannelsessted betaler fuld pris for faget. I det tilfælde skal din skole kontakte studievejledningen på Vestegnen HF & VUC, for at få dig tilmeldt.

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

 

Sådan søger du ind på en videregående uddannelse

På nogle videregående uddannelser er adgangskravet, udover at du skal have bestået HF-fagene, at du skal have færdiggjort en erhvervsuddannelse. Andre videregående uddannelse kræver, at du har erhvervserfaring. Det er derfor vigtigt, at du går på www.ug.dk og ser på den uddannelse du ønsker dig, og der ser på de specifikke adgangskrav.

På langt de fleste af de uddannelser, som fagpakkerne viser hen i mod, skal du søge optagelse den 15. marts kl. 12.00, det år du ønsker at starte på uddannelsen i august/september eller hvis du søger optagelse året efter i januar/februar. Du skal søge på optagelse.dk og du kan godt søge, selvom du er i gang med HF enkeltfag, som bliver afsluttet i maj/juni det år, du søger.