Engelsk 0-C

Er du rusten i engelsk, så få gang i dit sprog! Engelsk 0-C handler om at kunne blive bedre til at forstå og indgå i samtale med andre i hverdagen på det mest udbredte andetsprog i verden, nemlig engelsk.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Engelsk 0-C træner dine lytte- og læsefærdigheder på engelsk og du lærer også grundlæggende tekstanalyse. Målet er at du bliver bedre til at samtale på engelsk om almene og faglige emner, og du bliver klædt bedre på til at gennemføre engelsk på B-niveau.

Hvad lærer jeg?

Engelsk 0-C er først og fremmest et færdighedsfag – hvilket betyder at du skal kunne forstå, tale og bruge engelsk. Faget beskæftiger sig med det engelske sprog og med engelsksprogede kulturer, både i England og USA, men også i andre engelsktalende lande. Du skal opnå viden om forskellige emner på engelsk, udvide dit ordforråd og kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer tekster, fx artikler og noveller samt film.

Hvordan foregår eksamen?

Engelsk 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven består af ca. 48 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 24 minutters eksamination.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

For at deltage i engelsk 0-C skal du have forudsætninger svarende til folkeskolens afgangsprøver.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse engelsk 0-C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.