Engelsk 0-C

Er du rusten i engelsk, så få gang i dit sprog! Engelsk 0-C handler om at kunne blive bedre til at forstå og indgå i samtale med andre i hverdagen på det mest udbredte andetsprog i verden, nemlig engelsk.

Hvad kan du bruge faget til?

Engelsk 0-C træner dine lytte- og læsefærdigheder på engelsk og du lærer også grundlæggende tekstanalyse. Målet er at du bliver bedre til at samtale på engelsk om almene og faglige emner, og du bliver klædt bedre på til at gennemføre engelsk på B-niveau.

Hvad lærer du?

Engelsk 0-C er først og fremmest et færdighedsfag – hvilket betyder at du skal kunne forstå, tale og bruge engelsk. Faget beskæftiger sig med det engelske sprog og med engelsksprogede kulturer, både i England og USA, men også i andre engelsktalende lande. Du skal opnå viden om forskellige emner på engelsk, udvide dit ordforråd og kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer tekster, fx artikler og noveller samt film.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Engelsk 0-C som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Engelsk 0-C som holdundervisning foregår på skolen i Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Engelsk 0-C som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Engelsk 0-C som e-learning foregår hjemmefra via online adgang til vores læringsplatform. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Du har mulighed for at arbejde med faget, når det passer dig, og hvor det passer dig, så længe du har adgang til en computer med internet. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Engelsk 0-C består af seks forløb:

Forløb 1: Parents and Children
Teksterne i det første forløb er forholdsvis nemme, som skal hjælpe dig med at genopfriske sproget ved at læse, lytte, skrive og tale lidt før du får lidt mere udfordrende opgaver.
Alle nemt kan relatere til temaet, til historier og forholdet mellem forældre og børn.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 2: Being British
I dette forløb skal du arbejde med ikke-fiktive tekster (fx artikler, video) og lære om aktuelle samfundsforhold i Storbritannien. Du vil høre om, hvad det betyder at være brite og hvordan minoriteter i Storbritannien opfatter deres egen nationalitet.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 3: Couples and Troubles
I dette forløb skal du læse nogle noveller om typiske problemer omkring parforhold.
Du skal træne skriftligt resumé og fiktion analyse med fokus på personkarakteristik.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 4: Social Media
I dette forløb skal du læse og høre om de udfordringer Social Media har bragt med sig.
Formålet er at lære, hvordan man læser artikler og hvordan man laver en retoriske analyse. I forbindelse med kortfilmen 'The Antisocial Network' skal du også kigge på filmiske virkemidler og deres effekt.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 5: The American Dream
I dette forløb skal du arbejde med artikler og noveller omkring spørgsmålet hvad denne 'myte' handler om og om den stadig er i live i dag. En af opgaverne tjener som eksamenstræning, hvor du skal præsentere og analysere en artikel på samme måde som ved den mundtlige prøve.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 6: Crime
I forløbet skal du læse nogle kriminoveller og skal kigge på, hvilke virkemidler forfattere anvender til at skabe spænding, både i tekst og film. En af opgaverne tjener som eksamenstræning, hvor du skal præsentere og analysere en novelle på samme måde som ved den mundtlige prøve.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Eksamen

Engelsk 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven består af ca. 48 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 24 minutters eksamination.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!