Ernæringsteknolog

Vil du læse til ernæringsteknolog?

Vil tilbyder et HF-forløb på et halvt år, der giver adgang til at søge ind på uddannelsen som ernæringsteknolog.

Fagpakken indeholder følgende fag

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Kemi C
  • Matematik C

Du skal vælge mellem kemi C eller matematik C. Hvis du vælger kemi C skal du have et ekstra valgfag fx et kreativt fag.

Bemærk: Med en bestået fagpakke er du ikke efterfølgende garanteret optag på den videregående uddannelse. Optagelse er betinget af, at du har den relevante erhvervsuddannelse/erhvervserfaring i forvejen. Det er altid en individuel vurdering fra uddannelsesstedets side. Du kan læse om adgangskrav til alle videregående uddannelser på www.ug.dk og her om EUX. Det er også en god ide at kontakte studievejledningen på de uddannelsessteder, hvor du overvejer at søge ind.

Optagelse

Du skal have et fagligt niveau svarende til en god 9. klasse, 10. klasse, 1.g., afsluttet grundforløb eller lignende.
Du kan ikke optages før du har været ude af grundskolen (9.klasse, 10. klasse eller efterskole) i mindst et år.

Du må ikke gå på HF-enkeltfag samtidig med at du er igang med en anden uddannelse. Undtagelsen er hvis faget er en del af din nuværende uddannelse og dit uddannelsessted betaler fuld pris for faget. I det tilfælde skal din skole kontakte studievejledningen på Vestegnen HF & VUC, for at få dig tilmeldt.

Tilmelding

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.