FVU – Matematik

Hvad er FVU-Matemaik?

På Matematik (FVU) er målet med undervisningen at øge medarbejdernes færdigheder i at overskue og behandle informationer og materiale, hvor regning og matematik indgår. 

Medarbejderne får undervisning i talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber, hvilket giver dem bedre regnefærdigheder, sikkerhed i talbehandling og for-ståelse af diagrammer og statistikker, der anvendes på deres arbejdsplads og præger deres daglige jobfunktioner. 

Undervisningen er inddelt i to forskellige trin, og deltagerne arbejder med individuelt tilrettelagte opgaver på eget niveau. 

For at kunne begynde på matematik skal medarbejderne have afklaret deres faglige niveau, hvilket kan gennemføres på arbejdspladsen. Afklaringen tager en halv times tid og har til formål at finde det rette undervisningstilbud, som er tilpasset medarbejdernes niveau. Vi hjælper og guider hele vejen igennem. 

 • Matematik (FVU) er undervisning i talforståelse, regning og basale matematiske begreber 
 • Der er to trin/niveauer på Matematik 
 • Jeres medarbejdere får 30-60 timers undervisning pr. trin 
 • Hvert gennemført trin kan afsluttes med prøve 

FVU-Matematik kan bruges til at:

 • Blive bedre til regning 
 • Klare opgaver på arbejdspladsen bedre 
 • Udføre konkrete jobfunktioner bedre 
 • Få forudsætninger i orden til mere uddannelse 
 • Få lyst til nye udfordringer 

FVU-Matematik kan styrke:

 • Forståelse af manualer og instruktioner 
 • Indsigt i mængdeangivelse og doseringer 
 • Forståelse af arbejdssedler og opgørelser 
 • Vurdering af talmateriale 
 • Brug af IT som redskab i løsning af matematikopgaver 

 

 

“Undervisningen i matematik har givet mig en større talforståelse og sikkerhed i mit daglige arbejde. Jeg drager stor fordel af IT som redskab ved større talmængder, hvilket kommer hele afdelingen til gode.” 

Jens Mortensen, Terminalmedarbejder hos Danske Fragtmæng A/S

Kontakt os

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Ingolff Serup Lindbo
Uddannelses- og erhvervschef

Mobil: 2070 9968
Mail: cli@vucv.dk

Læs også om andre FVU muligheder, forudsætninger og økonomi her.