FVU – undervisning

Hvad er FVU-undervisning?

Efteruddannelse omfatter flere forskellige uddannelsesretninger, hvorfor Vestegnen HF & VUCs tilbud om FVU er en af dem. FVU står for forbereden voksenundervisning og har til formål at styke voksnes muligheder for at forbedre deres grundlæggende færdigheder med henblik på videre uddannelse og aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Vi tilbyder FVU-forløb i:

Muligheder

 • Afholdelse af kursus på virksomhed eller uddannelsesinstitution
 • Kursusafholdelse formiddag, eftermiddag eller aften
 • Undervisning for enkeltpersoner kan også ske på hold
 • Bærbare computere er til rådighed i undervisningen

Forudsætninger

 • Deltagerne skal være fyldt 18 år
 • Minimun 10 deltagere for oprettelse af hold

Økonomi

 • Planlægning, afholdelse af informationsmøder, tilrettelæggelse af kursusforløb samt tests og tilbagemelding er gratis
 • Min. 3 timers undervisningen ugen/min. 20 timer i alt (Engelsk og Digital)
 • Min. 3 timers undervisningen ugen/min. 37 timer i alt (Dansk og Matematik)
 • Ansatte på overenskomst har mulighed for at bruge midler fra deres faglige kompetencefond til at dygtiggøre sig
 • Der kan søges løntabsgodtgørelse, SVU, efter gældende regler
 • Konsulentbistand er gratis

Et typisk forløb

 1. Infomøde
 2. FVU-afklaring
 3. Individuel vejledning
 4. FVU-kursus
 5. Transferimplementering
 6. Evaluering

Kontakt os

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Ingolff Serup Lindbo
Uddannelses- og erhvervschef

Mobil: 2070 9968
Mail: cli@vucv.dk