FVU – Digital

Hvad er FVU-Digital?

Digital (FVU) er målrettet medarbejdere, som har behov for at styrke de grundlæggende færdigheder i digital opgaveløsning, som er nødvendige i deres jobfunktion. Faget har således fokus på praktisk anvendelse.

I undervisningen arbejder vi fx med at anvende relevante digitale værktøjer, kommunikere digitalt, søge informationer digitalt samt organisere, strukturere og håndtere data, der er relevante for jeres branche, jeres virksomhed og den enkelte medarbejders arbejdsopgaver.

Undervisningen er inddelt i tre forskellige trin, så alle, uanset udgangspunkt, kan følge med.

 • Digital (FVU) er undervisning i brugen af digitale værktøjer og udvikling af digitale kompetencer
 • Der er fire trin/niveauer på Digital 
 • Jeres medarbejdere får 20-30 timers undervisning pr. trin 
 • Der er bedømmelse efter hvert gennemført trin, og Digital (FVU) kan afsluttes med prøve efter trin 3 

FVU-Digital kan bruges til at:

 • styrke de basale færdigheder i digital opgaveløsning inden for den enkeltes jobfunktion
 • skab forståelse for digitale løsningers indflydelse på arbejdslivet
 • benytte digitale værktøjer, som er nyttige i jobbet
 • få mod på at tilegne sig nye digitale færdigheder

FVU-Digital kan styrke:

 • medarbejdernes evne til at kunne håndtere filer
 • evnen til at kunne effektivisere arbejdet med relevante enheder og digitale værktøjer
 • færdigheder inden for søgning og håndtering af data
 • en målrettet og effektiv informationssøgning
 • medarbejderens færdigheder i at efterleve de lovmæssige krav til behandling af persondata

Kontakt os

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Ingolff Serup Lindbo
Uddannelses- og erhvervschef

Mobil: 2070 9968
Mail: cli@vucv.dk

Læs også om andre FVU muligheder, forudsætninger og økonomi her.