FVU – Dansk

Hvad er FVU-Dansk?

Dansk (FVU) giver jeres medarbejdere mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skri lig fremstilling.

Undervisningen tilrettelægges med afsæt i med arbejdernes konkrete arbejdsopgaver og er således målrettet mod, at medarbejderne vender tilbage til arbejdet med yderligere kompetencer til at varetage deres nuværende og fremtidige opgaver.

Undervisningen er inddelt i fire forskellige trin og tager udgangspunkt i deltagernes individuelle niveau.

For at kunne begynde på dansk skal medarbejderne have afklaret deres faglige niveau, hvilket kan gennem føres på arbejdspladsen. Afklaringen tager en halv times tid og har til formål at fi nde det rette undervisningstilbud, som er tilpasset medarbejdernes niveau. Vi hjælper og guider hele vejen igennem.

 • Dansk (FVU) er undervisning i læse- og staveteknikker, læseforståelse og skri lig fremstilling
 • Der er fi re trin/niveauer på Dansk
 • Jeres medarbejdere får 30-60 timers undervisning pr. trin
 • Hvert gennemført trin kan afsluttes med prøve

FVU-Dansk kan bruges til at:

 • Styrke indlæring
 • Klare opgaver på arbejdspladsen bedre
 • Klare konkrete jobfunktioner mere sikkert
 • Blive mere sikker og nysgerrig på videreuddannelse
 • Få lyst til nye udfordringer

FVU-Dansk kan styrke:

 • Læsning af faglige instruktioner/udfyldelse af arbejdssedler
 • Læsning af skemaer, informationsmaterialer
 • Formulering af beskeder, mails, beskrivelser, mødeindkaldelser mv.
 • Skrivning af referater, dokumentation i journaler
 • Brug af IT til kommunikation, søgning og som redskab i øvrigt


“Danskundervisningen fra Vestegnen HF & VUC har styrket mine færdigheder, så jeg  hurtigere og mere præcist kan løse mine arbejdsopgaver. Samtidig har det givet mig  mod og lyst til nye udfordringer hos Carlsberg og det har styrket sammenholdet i vores team.”

Lee Norrington, Lagermedarbejder hos Carlsberg A/S

Kontakt os

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Ingolff Serup Lindbo
Uddannelses- og erhvervschef

Mobil: 2070 9968
Mail: cli@vucv.dk

Læs også om andre FVU muligheder, forudsætninger og økonomi her.