Samfundsfag G

Du lærer i samfundsfag niveau G, hvordan det samfund du er en del af, fungerer.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du kan bruge faget til at blive klogere på hvordan det samfund du er en del af fungerer. Hvem bestemmer, hvem betaler og hvorfor er jeg blevet den jeg er.

Hvad lærer jeg?

Du skal lære om det politiske system, de politiske partier og Grundloven. Du vil f.eks. blive meget klogere på hvem du skal stemme på til næste valg. Du skal også lærer hvordan retsvæsenet fungerer.

Danskerne bruger hvert år over 2 billioner kroner, du lærer her lidt om baggrunden for Danmarks økonomi.

Hvordan er du og de andre danskere blevet til dem de er, du skal her lære om kulturelle og sociale forskelle i Danmark.

Hvordan foregår eksamen?

I samfundsfag niveau G, skal du til en mundtlig prøve på 25 minutter. Du vælger selv hvilket emne du vil gå til eksamen i.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du skal kunne læse og forstå dansk og være interesseret i at forstå det danske samfund.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse samfundsfag G.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.