Samfundsfag G

Du lærer i samfundsfag niveau G, hvordan det samfund du er en del af, fungerer.

Hvad kan du bruge faget til?

Du kan bruge faget til at blive klogere på hvordan det samfund du er en del af fungerer. Hvem bestemmer, hvem betaler og hvorfor er jeg blevet den jeg er.

Hvad lærer du?

Du skal lære om det politiske system, de politiske partier og Grundloven. Du vil f.eks. blive meget klogere på hvem du skal stemme på til næste valg. Du skal også lærer hvordan retsvæsenet fungerer.

Danskerne bruger hvert år over 2 billioner kroner, du lærer her lidt om baggrunden for Danmarks økonomi.

Hvordan er du og de andre danskere blevet til dem de er, du skal her lære om kulturelle og sociale forskelle i Danmark.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Samfundsfag G som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Samfundsfag G som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Samfundsfag G som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Samfundsfag G som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Samfundsfag G består af tre forløb:

Demokrati og Det politiske system
I dette modul skal du lære hvad det danske demokrati er. Du skal lære hvad de politiske partier står for, samt hvad en ideologi er. Du kommer her til at forstå, hvorfor det er smart, at vi i Danmark har delt magten op i tre dele. Desuden skal du kigge lidt på, hvordan retsvæsenet er bygget op.
Tidsforbrug: Ca. 15 timer

Kriminalitet
I dette modul skal du lære, hvad der ligger bag begrebet Det Danske Retsvæsen, hvad forskellen er på civilsager og straffesager, hvilke former for kriminalitet der bliver begået, og hvem det er der begår kriminalitet.
Tidsforbrug: Ca. 15 timer

Velfærdsstaten og Sociale og kulturelle forskelle.
I dette modul skal du lære, hvad et velfærdssamfund er, og hvem der betaler for det, hvordan pengene bevæger sig rundt i samfundet, hvordan den danske befolkning er socialt og kulturelt og om forskellige livsformer.
Tidsforbrug: Ca. 15 timer

Eksamen

I samfundsfag niveau G, skal du til en mundtlig prøve på 25 minutter. Du vælger selv hvilket emne du vil gå til eksamen i.

Adgangskrav

Du skal kunne læse og forstå dansk og være interesseret i at forstå det danske samfund.

Find dit faglige niveau på AVU

Måske er Samfundsfag G det rigtige niveau til dig? Måske ligger du på et andet fagligt niveau?
Du kan læse om de faglige niveauer på AVU eller kontakte en studievejleder for at finde dit niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Læreplan for niveau G

Vi glæder os til at byde dig velkommen!