Naturvidenskab F-E-D

I naturvidenskab FED fordyber du dig, i et bredt udvalg af naturvidenskabens forklaringer, sammenhænge og problemstillinger.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du bliver bedre til at forstå de naturvidenskabelige problemstillinger, der påvirker din hverdag.

Hvad lærer jeg?

Du kommer på naturvidenskab FED til at fordybe dig i alt fra atomer, kemiske reaktioner, kost og motion, arv og evolution, samfundets energiproduktion, DNA og gener, radioaktivitet, spildevand, kvælstof og kulstofs kredsløb, samt økosystemer.

Du bliver i stand til, at sætte alle disse emner, sammenhænge og problemstillinger, ind i forholdet mellem mennesket og naturen.

Hvordan foregår eksamen?

Du skal til en mundtlig eksamen, hvor du selv vælger emnet og laver et oplæg til, hvad du vil snakke om. Eksamen tager 25 minutter.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du skal have bestået Naturvidenskab G eller have tilsvarende kvalifikationer.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse Naturvidenskab FED.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.