Kemi C-B

Hvad sker der når reaktionsbetingelser ændres? Og hvilke eksperimenter kan udføres for at undersøge det?

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du kan bruge det til at blive sygeplejerske, laborant, ingeniør eller for at søge ind på videregående naurvidenskabelige fag.

Hvad lærer jeg?

På c-b-niveau for du en bredere viden om sammenhængen mellem stoffers struktur og de kemiske og fysiske egenskaber. Kemiske stoffers egenskaber har stor betydning for anvendelsen både i hverdagen både i vores hverdag men også i udvikling af nye stoffer, f.eks. lægemidler.

Der er nye fagområder, men også viderebygning af emner fra kemi C som f.eks. organisk kemi.

Du lærer flere eksperimentelle metoder og at arbejde mere selvstændigt i laboratoriet. Du vil kunne behandle forsøgsresultaterne, udføre beregninger og formidle det på skriftligt og mundligt.

Hvordan foregår eksamen?

Kemi C-B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du 30 minutters forberedelse.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet Kemi C.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse kemi C-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.