Kemi C-B

Hvad sker der når reaktionsbetingelser ændres? Og hvilke eksperimenter kan udføres for at undersøge det?

Hvad kan du bruge faget til?

Du kan bruge det til at blive sygeplejerske, laborant, ingeniør eller for at søge ind på videregående naurvidenskabelige fag.

Hvad lærer du?

På C-B-niveau for du en bredere viden om sammenhængen mellem stoffers struktur og de kemiske og fysiske egenskaber. Kemiske stoffers egenskaber har stor betydning for anvendelsen både i hverdagen både i vores hverdag men også i udvikling af nye stoffer, f.eks. lægemidler.

Der er nye fagområder, men også viderebygning af emner fra kemi 0-C som f.eks. organisk kemi.

Du lærer flere eksperimentelle metoder og at arbejde mere selvstændigt i laboratoriet. Du vil kunne behandle forsøgsresultaterne, udføre beregninger og formidle det på skriftligt og mundligt.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Kemi C-B som holdundervisning

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen. Holdet er halvårligt og starter til januar. Du kan tilmelde dig faget fra september.

Kemi C-B som holdundervisning foregår på vores adresse i Albertslund. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Kemi C-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Kemi C-B som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får oplever du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

I dette fag er der kursusdage, hvor du fysisk skal møde på skolen. Læs mere.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Eksamen

Kemi C-B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du 30 minutters forberedelse.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på C-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!