Idræt 0-B

På idræt 0-B skal du gennem teoretisk materiale og forskellige fysiske aktiviteter. Du skal lære om kroppens funktioner og hvordan vi som mennesker samarbejder og motiveres. Du kommer til at prøve kræfter med forskellige boldspil, fx basket eller volley, idrætsgrene til musik som fx salsa eller arobic og alt derimellem som fx badminton, crossfit eller kampsport. Du skal kunne præstere på både den teoretiske del og den fysisk aktive del for at få en god karakter til eksamen.

Hvad kan du bruge faget til?

Idræt 0-B giver et godt fundament hvis du ønsker at videreuddanne dig til eksempelvis idrætslærer, fysioterapeut eller sygeplejerske.

Fysisk aktiv
Idræt handler om at være fysisk aktiv, derfor kan det godt blive hårdt og du kommer til at svede. Vi skal lave test, hvor du skal yde max både i forhold til konditest og styrketest. Du skal både lærer at bevæge dig i takt til musik, samarbejde på en boldbane og teknikker i sportsgrene.

Teoretisk
Den teoretiske del fylder en stor del på B niveau og vi skal bl.a. undersøge:

  • Hvad sundhed er?Hvordan virker musklerne?
  • Hvordan bevæger de sig og hvordan kan man træne dem for at blive stærkere?
  • Hvordan bliver ilt og næringsstoffer transporteret rundt i kroppen og hvad sker der når man træner sin kondition?
  • Hvor mange i Danmark dyrker en form for idræt og hvilken udvikling er der sket historisk set?

Dette er nogle af de emner vi skal undersøge i forbindelse med undervisningen.

Hvad lærer du?

  • Du vil opnå praktiske færdigheder i udvalgte discipliner indenfor boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.
  • Du vil lære at koble teori til den fysiske aktivitet du udøver i praksis.
  • Du vil tilegne dig viden om hvordan træning påvirker din sundhed, og om hvordan du kan træne for at opnå specifikke mål.
  • Du opnår en bred viden om hvad der sker i kroppens muskler, nerver, celler og hvilken funktion blodet har i kroppen.
  • Du får en forståelse for hvem der dyrker idræt og hvordan forskellige parametre kan påvirke idrætsdeltagelsen.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Idræt 0-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Idræt 0-B som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får oplever du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning https://vucv.dk/uddannelse/e-learning/

I dette fag er der kursusdage, hvor du fysisk skal møde på skolen.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning
Idræt 0-B består af 8 forløb:

Forløb 1: Sundhed
Hvad er sundhed og hvordan definerer man sundhed. Er sundhed kun fravær af sygdom eller kan det sociale også spille ind?
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 2: Bevægeapparathed
Her skal du lære om anatomi og nervesystemet. Du finder ud af hvordan en muskel er opbygget, hvad der gør at den kan bevæge sig og lærer om hvordan nervesystemet er opbygget.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Forløb 3: Energiomsætning
Her skal du lære hvordan musklerne får energi til at bevæge din krop. Der er forskel på at løbe et maraton og sprinte 100 meter, du kommer til at forstå forskellen på celle niveau.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Forløb 4: Fysisk træning
Du skal lære om de forskellige måder vi kan inddele træning på. Du bliver klogere på styrketræning og hvordan du skal træne for at blive hurtigere eller stærkere.
Tidsforbrug: ca. 20 timer

Forløb 5: Træningsprojekt
Her skal du planlægge og gennemføre en træning. Du skal sætte dig et mål og dokumenterer dine fremskridt. Du skal bruge din viden fra tidligere moduler, til at forklare hvad der er sket i din krop.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Forløb 6: Idrætspsykologi og idrætshistorie
Her skal du blive klogere på hvordan vores krop hænger sammen med vores identitet. Du bliver også klogere på hvordan idræt og sport har udviklet sig gennem tiden.
Tidsforbrug: ca. 20 timer

Forløb 7: Idræt i samfundet
Du skal lære om danskernes idrætsdeltagelse. Hvem er mest aktive mænd eller kvinder? Har uddannelse betydning for idrætsdeltagelsen? Og hvad betyder alder?
Tidsforbrug: ca. 20 timer

Forløb 8: Eksamenstræning og opvarmningsprogram
Du skal lave et opvarmningsprogram og en eksamenscase.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Eksamen

Idræt 0-B afsluttes med en praktisk og en mundtlig prøve hvor der gives en samlet karakter. I den praktiske del skal du op i tre af de tematiske forløb du er blevet undervist i under weekendkurset. Denne del tager ca. 21 min. inklusiv bedømmelse og foregår i grupper. I den mundtlige eksamen trækker du en ukendt case som du skal besvare ud fra det teoretiske materiale. Denne del tager ca. 24 min. inklusiv bedømmelse, og du har ca. 48 min. Forberedelse

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!